Disciplinski sudac ŽNL

Disciplinski sudac   |   26.09.2018.

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 6. KOLA

NK Lukač 05: D. Maligec, V. Juhaz, I. Škrablin, M. Rajnović

NK Voćin: M. Barić, T. Jaković, P. Simonović, R. Perić

NK Mladost Čač: T. Ramić, B. Biondić, D. Periša, S. Čavić

NK Sloga: A. Dedaj, B. Dijanešić, M. Duspara, D. Duspara

NK Dinamo: A. Šarec

NK Bušetina 1947: I. Popović

NK Rezovac: V. Dežmanić

NK Podravac: M. Matić 3630, M. Jerešić

NK Bratstvo: Z. Juhaz

NK Suhopolje: S. Slanac, Z. Lončarek, M. Sertić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Voćin: Ivan Čović 3207

NK Sloga: Mario Duspara 5012

NK Suhopolje: Alen Hodak 1753

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Sloga: Igrač Mario Duspara (5012)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 24.09. 2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7.  KOLU

NK Lukač 05: M. Rajnović, I. Škrablin

NK Rezovac: V. Dežmanić

NK Mladost Čać: B. Biondić, S. Čavić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Voćin: Na temelju članka 121. i 137.a u svezi s člankom 53. točke b. i člankom 57. 58. DP HNS suspendira se igrač Ivan Čović (2686) zbog prijetnji, psovanja i pljuvanja službene osobe utakmice (sudac) te napada na domaćeg igrača za vrijeme i nakon završetka utakmice.

NK Suhopolje: Na temelju članka 121. i 137.a u svezi s člankom 53. točke b. i člankom  58. DP HNS suspendira se igrač Alen Hodak  (1753) zbog prijetnji, psovanja i vrijeđanja službene osobe utakmice (sudac) kao i predsjednika ŽNS VPŽ te pokušaja fizičkog obračuna sa službenom osobom (pomoćnim sucem) za vrijeme i nakon završetka utakmice.

Molim predstavnike klubova, delegata i  suce utakmice da dostave dopunska izvješća u roku od tri dana od dana objave o navedenim događajima na  utakmici.

NK Sloga Zdenci: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Voćin: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 5. KOLA

NK Dinamo: M. Iličić

NK S. Đurađ: I. Čavarušić

NK Sokol: M. Timer, M. Martelo

NK Podgorje: M. Jurković

NK Omladinac: M. Jurić

NK Drava: I. Ttrivanović, D. Deskar

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 6. KOLU:

NK Dinamo: M. Iličić

NK Drava: D. Deskar

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Turanovac: Na temelju  članka 53. točke b. i članka 58. DP HNS kažnjava se igrač Josip Draganić (2686) zabranom igranja na deset (10) prvenstvenih ili kup utakmica zbog prijetnji i psovanja službene osobe utakmice (sudac) za vrijeme i nakon završetka utakmice. Kazna započinje teći od 17.09. 2018. godine.

NK Turanovac: Na temelju  članka 53. točke b. i članka 58. DP HNS kažnjava se predstavnik kluba Nenad Brođanac zabranom obavljanja funkcije na četiri (4) prvenstvene ili kup utakmice zbog prijetnji i psovanja službene osobe utakmice (sudac) za vrijeme i nakon završetka utakmice. Kazna započinje teći od 17.09. 2018. godine.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 5. Kola

NK Došk: M. Velić, T. Marić, R. Nikolić, M. Čaćinović

NK Borova: A. Stupar

NK Standard: A. Marinković, T. Makar, D. Tušek, K. Hrgetić

NK Mladost B: D. Škrlin, I. Santi

NK Crnac: D. Ciglar

NK Munja: M. Kapetanović

NK Tehničar: B. Panić, S. Penava, A. Borovec, T. Matovina

NK Kozice: M. Filipović

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 6. KOLU:

NK Standard: T. Makar

NK Borova: A. Stupar

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 4. KOLA

NK Brana: Ž. Tambić, D, Miota

NK Podravec: A. Glogovšek, M. Presečan, M. Mikolčić

NK S. Brezovica: M. Čađavčan, T. Baltić

NK Otrovanec: E. Mikec

Isključeni igrači:

NK Brana: Ante Dubravac 1470

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Brana: Igrač Ante Dubravac (1470)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 24.09. 2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 5. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Aršanj: Na temelju članka 70. DP HNS pokreće se disciplinski postupak protiv kluba zbog neopravdanog nenastupanja na utakmici stalnog natjecanja. Molim predstavnika kluba da dostavi dopunsko izvješće o nenastupanju na utakmici stalnog natjecanja u roku od tri dana od dana objave.

 

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 4. KOLA

NK Grabić: J. Tušek

NK Krčevine: A. Đurasek, T. Granjaš

NK Orešac: D. Borbaš, M. Sitar

NK Slavonac: S. Klement, K. Kuzman, I. Madarić, A. Mak

Isključeni igrači:

NK Meljani: Vedran Kunštak 5250

NK Orešac: Brane Jugović 2979

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Meljani: Igrač Vedran Kunštak (5250)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 24.09. 2018.

NK Orešac: Igrač Brane Jugović (2979)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 24.09. 2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 5. KOLU:

NK Slavonac: K. Kuzman

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 4. KOLA

NK Suhopolje: B. Grujić

NK Virovitica: D. Majtanić

NK Mladost M: B. Teodorović, I. Marinović

NK Podgorje: M. Doležal, K. Bognar

NK Pitomača: G. Bedeković

NK Gradina: O. Takač

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 4. KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE

NK Podgorje: Na temelju članka 53. točke b. i članka 58. DP HNS kažnjava se igrač Mirko Molnar (399) zabranom igranja na rok od jedne (1) godine zbog povlačenja za dres, prijetnji i psovanja službene osobe utakmice (sudac) za vrijeme i nakon završetka utakmice. Kazna započinje teći 24.09. 2018. godine.

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –  KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 3. KOLA

NK Munja: M. Jukić, I. Bartolić

NK Crnac: B. Cuković

NK Sloga: M. Filipović, M. Rister

NK Mladost M: R. Matota

NK Došk: M. Zeman

NK Zrinski: G. Fuljek, M. Šterl

Isključeni igrači:

NK Crnac: Renato Horvat 5955

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Crnac: Igrač Renato Horvat (5955)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 24.09. 2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 4. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

Na temelju članka 138. DP HNS disciplinski sudac donosi odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Mladost Ćačinci: 2290 (Sl osob 2 i 4 kolo)+1330,00 (6kolo)

NK Suhopolje: 460,00 (Vidović-Volenik)

NK Turanovac: 170,00 (Vidović-Volenik)

NK Slavonija: 270,00 (Vidović-Volenik)

NK Mladost 1930: 600 kuna(kazne)

NK Bilogora 1947: 950(3)

NK Suhopolje: 300 kuna(kazna)

NK Podravac Sopje: 300(26 kolo)+610(Vidović-Volenik)

NK Crnac:1180(1)+300(kazna)

NK Sloga Zdenci: 100 (Hrženjak)

NK Mikleuš: 150(Gebaj)

NK Bilogora : 1030(16)+920(17)+995(19)+860(21)+970(1)

NK Lukač 04: 300 kazna+500 kazna

NK Turanovac: 500 kazna+300 kazna

NK Brana: 720(kup)

NK S. Brezovica: 830(kup)

NK Napredak:  1000(kazna)+1060(1)+2000,00 (kazna)

NK Grabić: 900 (4)

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)

NK Slaven: 680(kup)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obaviještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu diciplinskom pravilniku.

 

 

 Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.