Disciplinski sudac ŽNL

Disciplinski sudac   |   10.04.2019.

 

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 17. KOLA

NK Mldost 1930: R. Šomođi, A. Martinčević, T. Kovač, F. Puškadija

NK Lukač 05: M. Tomšić, M. Rajnović, I. Škrablin

NK Sloga: J. Kiris, Z. Kovačić

NK Voćin: I. Čović, M. Barić, R. Perić

NK Bušetina 1947: V. Pavlak

NK Slavonija: A. Radonjić, B. Rivić

NK Mikleuš: R. Škulj, F. Mrva, I. Ivačić

NK Mladost Čač: T. Ramić, L. Čorda

NK Podravac: R. Karačić

NK Dinamo: D. Lončarek

NK Brtstvo: L. Franjić, V. Bajivić, M. Karnik, M. Pšihistal

NK Rezovac: M. Timer, T. Topić, D. Kovačević, D. Pakšec, A. Ilijašević

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 18.  KOLNK Lukać 05: I. Škrablin

NK Slavonija: A. Radonjić

NK Bratstvo: M. Pšihistal

NK Voćin: I. Čović, T. Perić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Rezovac: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 14. KOLA

NK Drava: S. Plužarić, A. Bardić

NK Gradina: V. Puškarić, G. Peić, G. Solar

NK Sokol: K. Biondić

NK Mladost V: I. Kovač, J. Kovač, B. Lelek

NK Podgorje: A. Đureš, T. Ivačić, I. Vukšić, D. Šokec, M. Jurković

NK Bilogora 1947: A. Ponikvar, J. Toljan

Isključeni igrači:

NK S. Đurađ: Dalibor Šmer 410

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Sveti Đurađ: Igrač Dalibor Šmer (410)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 08.04. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 15. KOLU:

NK Mladost V: I. Kovač

NK Bilogora 1947: J. Toljan

NK Podgorje: A. Đureš, I. Vukšić, M. Jurković

NK Gradina: G. Solar

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Croatia: Predstavnik Davor Magdić lic.br. 8   kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom obavljanja funkcije na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 08.04. 2019.

NK Podgorje: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 14. Kola

NK Tehničar: A. Simonović

NK Munja: D. Filipović, H. Fridl, Z. Mesinger

NK Došk: L. Zeman, R. Nikolić

NK Zrinski: M. Haničar

NK Crnac: A. Radić, J. Damjan, D. Radosavljević, F. Bošnjak

NK Standard: L. Marinković, A. Mihalić, D. Tušek, V. Gabud

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 15. KOLU:

NK Standard: A. Mihalić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 10. KOLA

Nk Brana: D. Lukačević, I. Miota, J. Zadecki, K. Đapić, D. Miota

NK Kladare: I. Debeljak, M. Botković, Ž. Munjeković

NK Slaven: J. Begić, V. Gojević, J. Najcer

NK Otrovanec: I. Šimunija, M. Živko, M. Pavleković, Š. Dijaković, P. Babić, D. Majer

NK Turnašica: L. Lach, M. Nemet, D. Jakupec

NK S. Brezovica: S. Brođanac, M. Čađavčan

NK Podravac: I. Deskar

NK Aršanj: A. Radelić

Isključeni igrači:

NK Slaven: Jasmin Begić 1150

NK Otrovanec: Kristijan Šimunija 7864

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Slaven: Igrač Jasmin Begić (1150)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 08.04. 2019.

NK Otrovanec: Igrač Kristijan Šimunija (7864)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 08.04. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 10. KOLU:

NK Kladare: M. Botković

NK Brana: I. Miota, J. Zadecki

NK Otrovanec: P. Babić, M. Pavlekvić

NK S. Brezovica: S. Brođanac

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Brana: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Otrovanec: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Slaven: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Slaven: Predstavnik Ivan Gojević   kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom obavljanja funkcije na četiri (4) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 08.04. 2019.

NK Slaven: Trener Predrag Najcer   kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom obavljanja funkcije na dvije (2) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 08.04. 2019.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 10. KOLA

NK Dinamo: M. Mikulec

NK Grabić: A. Boc

NK Orešac: M. Sitar

NK Meljani: D. Trbojević, D. Pandur

NK Slavonac: V. Hrgović, D. Ponjević, A. Horvat, S. Klement

NK Plavi: D. Dujmović, Ž. Gojmerac, I. Cafuta

NK Krčevine: A. Sever, M. Vrlika, I. Cigrovski

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 11. KOLU:

NK Meljani: D. Trbojević

NK Krčevine: M. Vrlika

NK Plavi: D. Dujmović

NK Orešac: M. Sitar

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 10. KOLA

NK Podgorje: M. Smetiško: S. Poljak

NK Virovitica: D. Majtanić, D. Sapljivi

NK Standard: M. Makar

NK Pitomača: D. Štefanić, H. Bedeković, N. Bedeković, I. Kožarić

NK Mladost M: D. Rakos

NK Papuk: I. Hovanjec, Z. Muselimović, D. Pavoković

Isključeni igrači:

NK Virovitica: Luka Mlinarić 656

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Virovitica: Igrač Luka Mlinarić (656)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 08.04. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 11. KOLU

NK Papuk: Z. Muselimović

NK Virovitica: D. Majtanić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –  KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 8. KOLA

NK Došk: D. Maričić-Abramović

NK Standrard: L. Marinković

NK Bušetina 1947: F. Antolić

NK Gradina: L. Dorić, H. Juhas, I. Večera

Isključeni igrači:

NK Standard: Mateo Tomeković 5584

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Standard: Igrač Mateo Tomeković (5584)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 08.04. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

 

Na temelju članka 139. ,a u svezi s člankom 95. DP HNS disciplinski sudac donosi odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Suhopolje: 200,00 (Vrbaslija)

NK Mladost 1930: 250,00(Pastuović)

NK Tehničar: 150,00 (juniori-Kokorić)+320,00(Ličinić)+ 160,00(Pravda)

NK Turanovac: 300 (kazna)+300,00(kazna)

NK Orešac: 230,00(Vrbaslija)+200,00 (Vrbaslija 3 kolo)

NK Munja: 230,00(Zoran Stojnović)

NK Podravac S. 500,00 (kazna)

NK Mladost Bakić: 160,00(Pravda)

NKNapredak:300,00(Culej)+320,00(Kristić)+250,00(02.06.2018.)+270,00(Mandl)+1000(kazna)+1060(1)+2000,00 (kazna)+1070(2.06)+140,00(02.09)+250,00(Grujić)+150,00(Šantić)

NK Sokol: 1890,00(dug ŽNS)

NK Borova: 170,00(Gobac)+270,00 (Lukačević)

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)

NK Slatina: 150,00(07.06.-juniori)+3560,00(dug ŽNS)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obaviještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu diciplinskom pravilniku.

 

 

 

 Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.