Disciplinski sudac ŽNL

Disciplinski sudac   |   17.04.2019.

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 18. KOLA

NK Voćin: H. Čović, M. Barić, T. Jaković

NK Mladost 1930: M. Piskač

NK Lukač 05: M. Rajnović

NK Bratstvo: V. Bajivić, V. Ivanković, K. Mrazović

NK Mikleuš: D. Dundović, J. Jančić, R. Škulj, T. Giber

NK Mladost Čač: B. Bionda

NK Bušetina 1947: D. Zelenbrz, L. Brlas

NK Rezovac: V. Dežmanić

NK Graničar: Karlo Petrinić, M. Fučkar

NK Podravac: R. Karačić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Lukač 05: Igor Potrta 2167

NK Dinamo: Darko Kokoška 285

NK Sloga: Benjamin Dijanešić 9357

NK Rezovac: Dario Kovačević 7525

NK Graničar: Hrvoje Lebinac 2820

NK Podravac: Matija Matić 4734

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Lukač 05: Igrač Igor Potrta (2167)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 15.04. 2019.

NK Dinamo: Igrač Darko Kokoška (285)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS 

zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 15.04. 2019.

NK Sloga: Igrač Benjamin Dijanešić (9357)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 15.04. 2019.

NK Rezovac: Igrač Dario Kovačević (7525)  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 15.04. 2019.

NK Graničar: Igrač Hrvoje Lebinec (2820)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 15.04. 2019.

NK Podravac: Igrač Matija Matić (4734)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 15.04. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 19.  KOLU

NK Bratstvo V. Bajivić

NK Graničar: M. Fučkar

NK Mikleuš: T. Giber, R. Škulj

NKMladost 1930: M. Piskač

NK Voćin: T. Jaković

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Voćin: Suspendira se igrač Ivan Čović na temelju članka 137. a u svezi s člankom 53.  DP HNS te se pokreće disciplinski postupak protiv istog zbog ulaska u teren za igru i prigovora sucu utakmice . Molim predstavnike klubova, delegata i suce utakmice da dostave dopunsko izvješće o navedenom događaju u roku od tri dana od dana objave.

NK Sloga: Predstavnik Miroslav Zlosa   kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom obavljanja funkcije na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 15.04. 2019.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 15. KOLA

NK Gradina: M. Peić

NK Mladost V: M. Šelimber

NK Drava: L. Paulović, A. Medved

NK S. Đurađ: A. Potonjac, D. Hudi

NK Dinamo: J. Iličić, Z, Novosel

NK Sokol: K. Bionda, M. Tomić

NK Bilogora 1947: A. Vidović

NK Omladinac: D. Godeč, A. Čupen

NK Podgorje: M. Krmpotić, D. Šokac, M. Tambolaš

NK Turanovac: L. Mikac, T. Zalogaj, M. Taušan

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 16. KOLU:

NK Omladinac: A. Čupen

NK Podgorje: M. Tambolaš

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 15. Kola

NK Ćeralije: K. Djorđević

NK Došk: D. Prović

NK Mladost B: A. Horvat, A. Prpić, A. Škrlin

NK Mladost M: H. Ibričić, A. Keler, D. Zebec, A. Pejazić

NK Borova: D. Obžetić

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 16. KOLU:

NK Ćeralije: K. Djorđević

NK Mladost B: A.Škrlin

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 11. KOLA

NK Podravac: D. Bastalić, M. Presečan

NK S. Brezovica: T. Čađavčan, M. Podnar

NK Slaven: D. Valentekvić, Ž. Lebinac, S. Ivošević, J. Najcer, R. Bosanac, K. Kovačević, D. Rak

NK Brana: I. Ivanec, I. Koščak, D. Miota

NK Kladare: A. Maresić, D. Maresić, I. Ivanec, A. Hodak, S. Gjanić

NK Sloga: T. Kovačević, T. Bakić, M. Novosel, I. Podravac

Isključeni igrači:

NK Sloga:Ronald Jagica 316

NK S. Brezovica: Marko Čađavčan 2784

NK Slaven: Vlatko Gojević 2929

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK S. Brezovica: Igrač Marko Čađavčan (2784)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 15.04. 2019.

NK Sloga DS: Igrač Ronald Jagica ( 316) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici.  Kazna započinje teći od 15.04. 2019.

NK Slaven: Igrač Vlatko Gojević (2939)  kažnjava se na temelju članka 51.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 15.04. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 11. KOLU:

NK Slaven:Ž. Lebinac

NK Kladare: D. Maresić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Slaven: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Kladare: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Kladare: Fizioterapeut Darko Maresić  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom obavljanja funkcije na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 15.04. 2019.

NK Sloga DS: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Sloga DS: Fizioterapeut Zlatko Ivoš  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom obavljanja funkcije na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 15.04. 2019.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 11. KOLA

NK Slavonac: V. Hrgović, T. Butek

NK Grabić; J. Tušek, Ž. Vuk

NK Dinamo: M. Ivček, D. Barišić, H. Brezec, M. Dokić

NK Meljani: D. Pandur

NK Orešac: N. Ivanović

NK Vaška: I. Stanić, I. Brdarić, H. Ivanec

Isključeni igrači:

NK Plavi: Juraj Stupar 10762

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Plavi: Igrač Juraj Stupar (10762)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 15.04. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 12. KOLU:

NK Grabić: J. Tušek, Ž. Vuk

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 11. KOLA

NK Mikleuš: B. Kujević, D. Kelava

NK Slatina: I. Miklošević, J. Beneš

NK Pitomača: H. Bedeković, B. Bedeković

Isključeni igrači:

NK Mikleuš: Kristijan Milašević Mark 3778

NK Pitomača: Igor Antoljak 7343

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Mikleuš: Igrač Kristijan Milašević Mark (3778)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 15.04. 2019.

NK Pitomača: : Igrač Igor Antoljak (7343)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 15.04. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 112. KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –  KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 9. KOLA

NK Sloga Z: L. Mataija

NK Slavonija: M. Pelikan

NK Slatina: I. Jukić

NK Crnac: R. Horvat

NK Rezovac: A. Furlan, M. Baković

NK Bušetina 1947: M. Matuzalem

NK Podgorje: D. Blažević, D. Morović

Isključeni igrači:

NK Slatina: Luka Šokac 5555

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Slatina: Igrač Luka Šokac (5555)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 15.04. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 9. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

 

Na temelju članka 139. ,a u svezi s člankom 95. DP HNS disciplinski sudac donosi odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Mladost 1930: 250,00(Pastuović)

NK Tehničar: 150,00 (juniori-Kokorić)+320,00(Ličinić)+ 160,00(Pravda)

NK Turanovac: 300 (kazna)+300,00(kazna)

NK Orešac: 330,00(Zoran Stojnović)+930,00(dug ŽNS)+230,00(Vrbaslija)

NK Munja: 230,00(Zoran Stojnović)

NK Podravac S. 500,00 (kazna)

NK Slaven: 600,00 kazna

NK Kladare: 300,00 kazna

NK Sloga DS: 300,00 kuna (kazna)

NK Mladost Bakić: 160,00(Pravda)

NKNapredak:300,00(Culej)+320,00(Kristić)+250,00(02.06.2018.)+270,00(Mandl)+1000(kazna)+1060(1)+2000,00 (kazna)+1070(2.06)+140,00(02.09)+250,00(Grujić)+150,00(Šantić)

NK Sokol: 1890,00(dug ŽNS)

NK Borova: 170,00(Gobac)+270,00 (Lukačević)

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obaviještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu diciplinskom pravilniku.

 

 Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.