Disciplinski sudac ŽNL

Disciplinski sudac   |   17.10.2019.

 

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 8. KOLA

NK Mladost 1930: B. Pintarić, M. Kovač, A. Martinčević

NK Mladost M: D. Nikšić, M. Jagnjić, D. Lehpamer, A. Keler, R. Šafranko (fizioterapeut)

NK Sloga Z: J. Kiris

NK Podravac: M. Matić 4364

NK Voćin: M. Nikolić

NK Omladinac: M. Korenički, F. Jelčić, T. Škvarić, V. Grubić

NK Slavonija: Z. Main, T. Kizivat, B. Rivić

NK Graničar Bušetina: K. Petrinić, A. Hruza

NK Mladost Čać: V. Maršić

NK Borova: D. Šamec, D. Obžetić, E. Vračarić

NK Bratstvo: K. Mrazović, V. Ivanković, M. Vinak

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 9.  KOLU

NK Graničar Bušetina: A. Hruza

NK Borova: E. Vračarić

NK Bratstvo: V. Ivanković

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Mladost M: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Omladinac: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Dinamo Č: Fizioterapeut Dragan Mlakar  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja i obavljanja funkcije na utakmicama na četiri (4) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 14.10. 2019.

NK Omladinac: Predstavnik kluba Mario Deskar  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja i obavljanja funkcije na utakmicama na šest (6) prvenstvenih ili kup utakmica. Kazna teče od 14.10. 2019.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK Dinamo KD: M. Lacko, H. Đurašević

NK Sokol: A. Haić, M. Bistrović, T. Ojdanić

NK S. Đurađ: M. Rajnović

NK Podgorje: M. Krmpotić, A. Đureš

NK Drava: I. Škrablin, D. Barišić

NK Bilogora: D. Papić, S. Djak

NK Lukač 05: A. Bardić, D. Pakšec

NK Turanovac: R. Jagica, T. Zalogaj, D. Čančar

NK Gradina: A. Jugović, N. Bešen, Z. Juhaz

NK Croatia: V. Šerepec, M. Barčan, H. Kovač, M. Pavić

Isključeni igrači:

NK Dinamo KD: Marko Lacko 757

NK Kladare: Branko Škafar 333, Maksimilijan Botković 7520

NK Bilogora 1947: Pavo Djak 827

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Dinamo KD: Igrač Marko Lacko (757)  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 14.10. 2019.

NK Kladare: Igrač Branko Škafar (333)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 14.10. 2019.

NK Kladare: Igrač Maksimilijan Botković (7520)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 14.10. 2019.

NK Bilogora 1947: Igrač Pavo Djak (827)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 14.10. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8. KOLU:

NK Bilogora 1947: S. Djak

NK Turanovac: D. Čančar

NK Croatia: M. Pavić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Lukač 05: Trener Željko Živković  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja i obavljanja funkcije na utakmicama na šest (6) prvenstvenih ili kup utakmica. Kazna teče od 14.10. 2019.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. Kola

NK Ćeralije: E. Simonović, D. Lejčić

NK Mladost B: A. Škrlin

NK Crnac: F. Kovačević, A. Radić

NK Standard: J. Zajček, A. Granjaš, A. Mihalić

NK Munja: D. Filipović, L. Vida, M. Gregurić

NK Zrinski: D. Zdelar

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8. KOLU:

NK Munja: L. Vida

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK Podravec: M. Mikolčić

NK Otrovanec: Š. Dijaković, M. Tkalčec

NK Aršanj: M. Sabljak

NK Sloga DS: M. Novosel, M. Podravac, R. Novosel

NK S. Brezovica: I. Dasović, K. Turković

NK Brana: D. Miota

NK Turanašica: L. Lach, J. Padović

Isključeni igrači:

NK Sloga DS: Tihomir Bakić 366

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Sloga DS: Igrač Tihomir Bakić (366)  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 14.10. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8. KOLU:

NK Otrovanec: Š. Dijaković

NK S. DS: M. Podravac

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK Vaška: S. Čolak

NK Kozice: D. Tomić

NK Orešac: B. Jugović

NK Meljani: V. Hes, D. Krpačić, M. Peretin, M. Presječan

NK Grabić: M. Nukić, D. Ostojić, M. Ostojić

NK Slavonac: T. Nikolaus, J. Puškarić

NK Krčevine: M. Vrlika

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8. KOLU:

NK Meljani: M. Peretin, M. Presječan

NK Orešac: B. Jugović

NK Slavonac: J. Puškarić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK Mikleuš: D. Kralj

NK Papuk: H. Sertić, Z. Lenard, T. Smiljanić

NK Standard: T. Vidas, J. Vukalović, I. Srednoselac

NK Rezovac: D. Grahovac

NK Virovitica: J. Pelc, D. Majtanić

NK Suhopolje: D. Tatić, D. Jović

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8. KOLU

NK Virovitica: D. Majtanić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –  KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. Kolo

NK S. Đurađ: M. Kukić, M. Lončarić

NK Suhopolje: B. Kasun

NK Podgorje: M. Horvat

NK Zrinski: D. Stjepanović

NK Mladost Čać: T. Jusup, M. Grabovac

NK Mladost 1930: M. Rešetar, J. Dugaja

NK Slavonija: M. Novaković, M. Matovina

Isključeni igrači:

NK Sokol: Dario Rajnović 812

NK Podgorje: Nikola Režonja 958

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Sokol: Igrač Dario Rajnović (812)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 14.10. 2019.

NK Podgorje: Igrač Nikola Režonja (958)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 14.10. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA 8 . KOLU:

NK Mladost Čač: M. Grabovac

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

Na temelju članka 139. ,a u svezi s člankom 95. DP HNS disciplinski sudac donosi opomenu pred odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Borova: 230,00(Brkić)

NK Voćin: 280,00 kuna-Jambrešić

NK M ladost Miljevci: 300,00 kuna kazna

NK Omladinac: 300,00 kuna-kazna

NK Sokol: 150,00(Brkić)

NK Napredak: 380,00 (Grujić, Cafuta-kup)

NK Podravac Dinjevac: 300,00-kazna

NK Brana: 770,00(kup 25.08.)

NK S. Brezovica: 560,00(3 kolo-Orač, Lisaka)

NK Munja: 270,00 kuna-Szebenji+500,00 kazna

NK Turanovac: 300 (kazna)

NK Sloga DS: 500,00 kuna(kazna)

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)

NK Tehničar: 150,00 (juniori-Kokorić 9 kolo 16/17)

NK Slaven Detkovac: 230,00(Lisak)+300,00(Fabijanac), 230,00 (Minauf)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Izriče se opomena pred suspenziju klubovima koji nisu podmirili troškove natjecanja prema Savezu.Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.