Disciplinski sudac ŽNL

Novosti   |   09.09.2020.

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 5. KOLA

NK Ćeralije: J. Tomić, M. Tomić, I. Čović

NK Podravac: M. Rastija

NK Brastvo: L. Vinovrški, M. Karnik

NK Rezovac: F. Blažinčić, S. Buzuk

NK Omladinac: A. Štefanec, V. Jelčić, H. Ivanec, V. Cik

NK Gradina: Z. Juhas, V. Puškarić, A. Jugović

NK Mladost Čač: V. Maršić, I. Buneta

NK Graničar-Bušetina: J. Brlas, S. Spudić, R. Jagica

NBK Borova: R. Karačić, D. Kašćel, E. Vračarić

NK Mikleuš: D. Mrva, D. Šimunić, I. Tomić

NK Sloga: F. Rupčić, D. Stjepić, M. Duspara, D. Bušljeta

NK Slavonija: I. Štefanović, K. Ojurović, Z. Miler, A. Radonjić

BNK Dinamo: A. Lozer, R. Škulj

NK Mladost M: D. Lehpamer

NK Voćin: R. Perić, A. Nikolić (fizioterapeut)

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Rezovac: Silvijo Buzuk 5426

NK Omladinac: Vedran Grubić 955

NK Graničar Bušetina: Mateo Fučkar 556

NK Borova: Ivan Jugović 7840

NK Dinamo:Ivica Potočnik 8940

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Graničar Bušetina: Igrač Mateo Fučkar (556)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 07.09. 2020.

NK Borova: Igrač Ivan Jugović (7840)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 07.09. 2020.

NK Omladinac: Igrač Vedran Grubić (955)  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na četiri (4) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 07.09. 2020.

NK Dinamo: Igrač Ivica Potočnik (8940)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 07.09. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 6.  KOLU

NK Sloga: D. Bušljeta

NK Slavonija: Z. Miler

NK Gradina: Z. Juhas

NK Ćeralije: J. Tomić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Omladinac: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Dinamo Č: Fizioterapeut Ivica Dorinka  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom obavljanja funkcije na četiri (4) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 07.09. 2020.

NK Rezovac: Igrač Silvijo Buzuk (5426) suspendira se na temelju članka 136 a u svezi s člankom 53., 58. i 59.  DP HNS  zbog pokušaja fizičkog obračuna, vrijeđanja sudaca i službenih osoba županijskog saveza do okončanja postupka. Molimo predstavnike klubova, suce i delegata utakmice kao i povjerenika za suđenje da dostave dopunsko izvješće o događanjima na utakmici u roku od tri dana od dana objave.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ-ZAPAD -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 2. KOLA

NK Sokol: J. Lanščak, I. Biondić, D. Uzelac

NK S. Đurađ: D. Pandur, L. Funko

NK Podgorje: I. Škrablin, P. Bukvić

NK Lukač 05: M. Tomšić

NK Drava: I. Popović, S. Plužarić

NK Croatia: M. Barčan, J. Pererfi

NK Napredak: H. Juhas, L. Domokuš

NK Mladost V: M. Komar, A. Kostelac, D. Pakšec

NK Kladare: I. Debeljak, R. Greguraš

NK Bilogora 1947: S. Djak, Z. Varga

NK Dinamo: K. Draganić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Lukač 05: Marko Glumpak 6721

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Lukač 05: Igrač Marko Glumpak (6721)  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na četiri (4) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 07.09. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 1.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Kladare: Igrač Saša Štefanić ( 1377) kažnjava se na temelju članka 58. DP HNS zabranom igranja na rok od deset (10) mjeseci  zbog fizičkog napada na službenu osobu (suca utakmice). Kazna započinje teći od 01.09. 2020. godine

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ-ISTOK -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 1. KOLA

NK Munja: L. Vida, M. Bošnjak, G. Bulić, A. Rosan

NK Dinamo J: D. Kolomaz, M. Gegić

NK Došk: M. Kolar

NK Plavai: I. Cafuta, A. Husnjak, M. Marović

NK Standard: A. Mihalić, A. Hađina

NK Mladost: A. Horvat

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 2.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ-ZAPAD -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 1. KOLA

NK Otrovanec: M. Bugarinović

NK Slaven: J. Zadecki

NK Brana: K. Đapić

NK Aršanj: M. radelić, M. Lovreković

NK Turnašica: H. Kovač

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 2.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Sloga DS: Na temelju članka 70. DP HNS pokreće se disciplinski postupak protiv Sloge iz Dugog Sela zbog neopravdanog neodigravanje prvenstven utakmice 1. kola u S. Brezovici. Molim predstavnika Sloge da dostavi dopunsko izvješće u roku od tri dana od dana objave o razlozima nedolaska i neodigravanja  službene utakmice.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ-ISTOK -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 1. KOLA

NK Meljani: D. Trbojević

NK Grabić: M. Nukić

NK Vaška: S. Čolak

NK Orešac: D. Borbaš, B. Jugović, V. Antunović, T. Hanzlić

NK Slavonac: T. Butek, D. Jug

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 2.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 1. KOLA

NK Mikleuš: J. Kokoška, L. Birčić, R. Grabar, D. Kralj

NK Slatina: P. Vujić

NK Standard: Z. Gabud

NK Suhopolje: B. Vidić

NK Papuk: D. Vukobratović

NK Gradina: T. Dudović

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 2.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 1. KOLA

Nk Graničar Bušetina: M. Matuzalem, R. Jagica; L. Bartolić

NK Rezovac: T. Lukić

NK S. Đurađ: P. Slavić

NK Omladinac: T. Stjepić, R. Marek

NK No Limit: P. Bauman

NK Zrinski: T. Kurtić, S. Grđan, R. Bosak

NK Ćeralije: L. Nikolić, F. Tašić

NK Mladost M: I. Jukić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Omladinac: Borna Pavić 2718

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Omladinac: Igrač Borna Pavić (2718)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 07.09. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 2.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

Na temelju članka 139. ,a u svezi s člankom 95. DP HNS disciplinski sudac donosi opomenu pred odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

 

NK Omladinac: 300,00 kazna

NK Mikleuš: 300,00-kazna

NK Brana: 770,00(kup 25.08.)

NK S. Brezovica: 560,00(3 kolo-Orač, Lisaka)+220,00(Borbaš)

NK Turanovac: 170,00(Duvnjak)

NK Sloga DS: 500,00 kuna(kazna)

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)

 

Na temelju članka  95. DP HNS disciplinski sudac donosi  odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Slaven Detkovac: 230,00(Lisak)+300,00(Fabijanac), 230,00 (Minauf),230,00(Majstorović-(2019), 230,00(Lješčak 2019), 250,00(Dežmanić)+1000,00-kazna

NK Gradina: 150,00(Dežmanić-(2019)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obaviještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu diciplinskom pravilniku.

 

Na temelju članka  97. DP HNS disciplinski sudac donosi  odluku kojom opominje sljedećih klubova zbog neispunjavanja kriterija za nastup u natjecanju odnosno neovjerenih trenerski licenci ŽNS VPŽ:

NK Ćeralije

NK Mladost 1930 Čađavica
NK Rezovac

NK Mikleuš

NK Lukač 05
NK Turanovac

NK Napredak Rušani
NK Dinamo Kapela Dvor

NK Munja Veliki Rastovac

NK Dinamo Josipovo

NK Plavi Jugovo Polje

NK Mladost BakićOve mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.