Disciplinski sudac ŽNL

Disciplinski sudac   |   20.10.2020.

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 11. KOLA

NK Graničar Bušetina: S. Spudić, L. Štefanec

NK Mikleuš: I. Tomić, D. Škrlin, J. Jančić, H. Kraljik

NK Mladost M: N. Markanović, Mario Matijević

NK Gradina: V. Kaladić, D. Dujmović

NK Slavonija: M. Jerešić, M. Peretin, Z. Miler, V. Dragojević, T. Tomić

NK Podravac: M. Tomašević, H. Javorović, Mario Matić, Matija Matić

NK Mladost 1930: A. Martinčević, M. Car, R. Kučera, D. Najcer, R. Šomođi

NK Borova: R. Karačić, I. Jugović, D. Obžetić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Mikleuš:  Renato Škulj 6939

NK Borova: Goran Doležal-predstavnik

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Mikleuš: Igrač Renato Škulj (6939)  kažnjava se na temelju članka 51. točka 1. alineja 3.  i članka 53. točka b.    DP HNS  zabranom igranja na pet (5) prvenstvenih ili kup utakmica. Kazna teče od 19.10. 2020.

NK Borova: Predstavnik kluba Goran Doležal  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom Obavljanja funkcije na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 19.10. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 12.  KOLU

NK Slavonija: M. Jerešić

NK Gradina: D. Dujmović

NK Borova: I. Jugović

NK Mladost M: N. Markanović

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Mikleuš: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Slavonija: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Mladost 1930: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Ćeralije DS: Na temelju članka 121. A  u svezi s člankom 70. DP HNS pokreće se disciplinski postupak protiv klub zbog neopravdanog nenastupanja na utakmici stalnog natjecanja. Molimo klub da u roku od tri dana od dana objave dostavi dopunsko izvješće.

NK Omladinac Korija: Na temelju članka 121. A  u svezi s člankom 70. DP HNS pokreće se disciplinski postupak protiv klub zbog neopravdanog nenastupanja na utakmici stalnog natjecanja. Molimo klub da u roku od tri dana od dana objave dostavi dopunsko izvješće.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ-ZAPAD -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 8. KOLA

NK Kladare: A. Šokec, I. Debeljak, M. Botković, S. Dugina, B. Škafar

NK Lukač 05: M. Taušan, Antonio Bardić, Alen Bardić, K. Đuž

NK S. Đurađ: A. Slavić, V. Botić

NK Turanovac: D. Čančar, R. Tubić, R. Giba, M. Škleber

NK Mladost V: M. Raptavi, D. Sesvečan, F. Trupina

NK Croatia: M. Ivesa, L. Sabljić, M. Pavić

NK Sokol: M. Humbal

NK Podgorje: A. Lekšić, M. Tambolaš

NK Dinamo KD: K. Draganić, S. Rajnović, M. Kasumović

NK Napredak: M. Zagorac, N. Ivanović, D. Hanzlić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Sokol: Ivan Jerbić 3063

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Sokol: Igrač Ivan Jerbić (3063)  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 19.10. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 9.  KOLU

NK Napredak: M. Zagorac

NK Dinamo KD: S. Rajnović

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Kladare: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ-ISTOK -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK Crnac: J. Birčić, I. Jukić

NK Munja: F. Bošnjak, A. Rosan, D.S.F. Douglas, L. Vida, M. Bošnjak, P. Vida

NK Došk: A. Šarić

NK Plavi: D. Validžić, V. Eraković

NK Dinamo J: J. Gusić, M. Beneš

NK Zrinski: D. Teodorović

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8.  KOLU

NK Munja: M. Bošnjak

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Mladost Bakić: Na temelju članka 67. DP HNS Kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna zbog bacanje osobnih predmeta u prostoriji za službene osobe. Klub je dužan uplatiti kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ u roku od osam dana od deana objave.

NK Munja: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ-ZAPAD -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK S. Brezovica: F. Radić, P. Čađavčan,V. Čizmić, D. Viljevac, Lj. Perić

NK Slaven: A. Šaka

NK Otrovanec: M. Tkalčec, Š. Dijaković

NK Podravac:  M. Mikolčić, T. Domokuš, A. Erhatić, D. Kvesić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Aršanj: Marko Filipović 1354

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Aršanj: Igrač Marko Filipović (1354)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 19.10. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8.  KOLU

NK Otrovanec: M. Tkalčec

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK S. Brezovica: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ-ISTOK -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK Meljani: V. Kunštak, A. Vencl, D. Pandur

NK Slavonac: Toni Nikolaus

NK Vaška: I. Bardić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Meljani: Manuel Presječan 4043

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Meljani: Igrač Manuel Presječan (4043)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 19.10. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Orešac: Obavještavamo predstavnika kluba da naknade i putni troškovi službenih osoba izraženi su u neto iznosu te na iste potrebno je obračunati porezne obveze sukladno  važećim poreznim zakonima. Molimo da ispravite pogrešno uplaćene naknade prema službenim osobama (Borbaš, Gebaj Služek).

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK Mladost M: B. Cvetković, M. Sobol, Ž. Jagnjić

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Gradina: Igrač Stevo Stupar   kažnjava se na temelju članka 51. točka 1. alineja 3.  i članka 53. točka b.    DP HNS  zabranom igranja na devet (9) prvenstvenih ili kup utakmica. Kazna teče od 12.10. 2020.

NK Gradina: Igrač Zlatko Garaj   kažnjava se na temelju članka 51. točka 1. alineja 3.  i članka 53. točka b.    DP HNS  zabranom igranja na šest (6) prvenstvenih ili kup utakmica. Kazna teče od 12.10. 2020.

NK Gradina: Igrač Danijel Špehar   kažnjava se na temelju članka 51. točka 1. alineja 3.  i članka 53. točka b.    DP HNS  zabranom igranja na pet(5) prvenstvenih ili kup utakmica. Kazna teče od 12.10. 2020.

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK S. Đurađ: M. Kekez, E. Buzuk

NK No Limit: R. Petričević

NK Podgorje: M. Prisuda, A. Kadlec

NK Rezovac: R. Dorić

NK Ćeralije: J. Tašić, A. Nikolić, F. Đorđević

NK Slavonija: G. Matovina, M. Peška

NK Mladost M: L. Jakšić, F. Nikić

NK Mladost 1930: M. Rešetar, K. Štefanek

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:               

 

Na temelju članka 139. ,a u svezi s člankom 95. DP HNS disciplinski sudac donosi opomenu pred odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Ćeralije: 300,00+500,00 kazna

NK Mikleuš: 300,00 kazna

NK Mladost 1930: 300,00 kazna

NK Slavonija: 300,00 kazna

NK Gradina: 300,00-kazna

NK Napredak: 500,00-kazna

NK Kladare: 300,00 kazna

NK S. Brezovica: 300,00 kazna

NK Munja: 300,00 kazna

NK Mladost Bakić: 1.000,00 kazna

NK Meljani: 500,00 kazna

NK Dinamo Kapela Dvor: 300,00-kazna

NK Kozice: 300,00+500,00 kazna

NK Munja: 500,00 kazna

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)

NK Slaven: 300,00-kazna

NK Slatina: 300,00 kazna

NK Papuk: 1.950,00(članarina žns)+300,00-kazna

 

Na temelju članka  95. DP HNS disciplinski sudac donosi  odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Ćeralije: 520,00 (Stipanić)+ 800,00 Kazna

NK Bilogora 1947: 440,00 (Moslavac)+230,00 (Sertić)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obaviještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu disciplinskom pravilniku.Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.