Disciplinski sudac ŽNL

  Disciplinski sudac         22.04.2022.

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 19. KOLA

NK Voćin: I. Ević-fizioterapeut

NK Podgorje: L. Vukšić, T. Krmpotić, M. Krmpotić, N. Režonja

NK Borova: M. Huber, D. Obžetić, E. Vračarić

NK Gradina: H. Juhaz

NK Dinamo Č: F. Puškadija

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Mikleuš: Dominik Nikšić 147833

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Mikleuš: Igrač Dominik Nikšić (147833) kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 18.04. 2022.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 20.  KOLU

NK Podgorje: L. Vukšić, T. Krmpotić

NK Borova: E. Vračarić

NK Dinamo Č: F. Puškadija

NK Voćin: I. Ević

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Voćin: Igrač Hrvoje Čović suspendira se na temelju članka 121., a u svezi s člankom 53. DP HNS a po prijavi suca utakmice zbog prijetnji, vrijeđanja i psovanja suca utakmice a na utakmici 19. kola u Voćinu. Molimo predstavnike klubova, suce utakmice, delegata kao i igrača kluba da dostave dopunske u roku od tri dana od dana objave.

NK Voćin: Fizioterapeut Ivica Ević suspendira se na temelju članka 121.,  poprijavi delegata i suca utakmice, a u svezi s člankom 53. i 59. DP HNS zbog prijetnji, vrijeđanja i psovanja suca utakmice a na utakmici 19. kola u Voćinu. Molimo predstavnike klubova, suce utakmice, delegata kao i fizioterapeuta kluba da dostave dopunske u roku od tri dana od dana objave.

NK Voćin: Na temelju članka 121. a u svezi s člankom 65.,66. i 67. DPHNS pokreće se disciplinski postupak protiv kluba NK Voćin zbog slabe organizacije utakmice 19. kola u Voćinu. Molim predstavnike klubova Emanuela Marinovića i Dragana Zubaka, suce utakmice, delegata i voditelja osiguranja g. Iliju Barića da dostave dopunsko izvješće zbog loše organizirane redarske službe.u roku od tri dana od dana objave.

NK Mladost Čač: Predsjednik kluba Goran Bušljeta suspendira se na temelju članka 121., a u svezi s člankom 53. DP HNS zbog vrijeđanja i psovanja suca utakmice i drugog pomoćnog suca (ne prvog) na utakmici 18. kola u Čačincima. Molimo predstavnike klubova, suce utakmice, delegata kao i predsjednika kluba da dostave dopunske u roku od tri dana od dana objave. Ispravak.

NK Borova: Igrač Mihael Solar (229362) kažnjava se na temelju članka 12.  a u svezi s člankom 72.  DP HNS  ukorom.

Delegat Zlatko Budiša kažnjava se na temelju članka 72.  DP HNS  zabranom obavljanja  funkcije delegata na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 04.04. 2022.

NK Borova: Na temelju članka 72. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna zbog nastupa igrača pod tuđomo sportskom iskaznicom na utakmici stalnog natjecanja.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ ZAPAD -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 13. KOLA

NK Croatia: L. Sabljić, M. Pavić, N. Ciglenec

NK Kladare: A. Hodak, M. Botković

NK Podravac D: I. Rastovski, H. Čoklo, D. Blatarić

NK S. Đurađ: F. Moslavac, A. Slavić, L. Funko, D. Leci

NK Mladost V: M. Raptavi

NK Drava: D. Jurić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Dinamo KD: Petar Spajić 312866

NK Sokol: Mihael Bistrović 82878, Ivan Biondić 107957

NK S. Đurađ: Fran Moslavac 435552

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Dinamo KD: Igrač Petar Spajić (312866) kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 18.04. 2022.

NK Sokol: Igrač Mihael Bistrović (82878) kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 18.04. 2022.

NK Sokol: Igrač Ivan Biondić (107957) kažnjava se na temelju članka 51.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 18.04. 2022.

NK S. Đurađ: Igrač Fran Moslavac (435552) kažnjava se na temelju članka 51.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 18.04. 2022.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 14.  KOLU

NK Podravec: I. Ristovski, H. Čoklo

NK S. Đurađ: F. Moslavac

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Sveti Đurađ: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ ISTOK -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 13. KOLA

NK Došk: S. Kolar, I. Šalković, I. Banić

NK Mladost B: M. Čolak, I. Sraka, S. Sudarić

NK Krčevine: M. Kovač

NK Ćeralije: F. Djordjević, J. Tomić

NK Standard: M. Hrgetić, D. Benko

NK Grabić: D. Bejuk, M. Marković

NK Munja: Z. Rosan, M. Stjepanović, R. Sudarić, M: Filipović

NK Mladost 1930: A. Mađarević

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Zrinski: Ivan Hamaček 106727

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Zrinski: Igrač Ivan Hamaček (106727) kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 18.04. 2022.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 14.  KOLU

NK Došk: I. Banić

NK Krčevine: M. Kovač

NK Munja: M. Stjepanović

NK Grabić: M. Marković

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ ZAPAD -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 13. KOLA

NK Otrovanec: M. Osmanović

NK Turnašica: T. Tišljar, F. Škudar

NK Aršanj: H. Filipović, B. Rašeta

NK Sloga DS: M. Šimić, S. Ivšić, T. Bakić, I. Miličević

NK Omladinac: I. Tadić, M. Korenički

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 14. KOLU

NK Aršanj: B. Rašeta

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ ISTOK -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 10. KOLA

NK Meljani: D. Pandur

NK Vaška: D. Čukanić

NK Slavonac: F. Brekalo, J. Puškarić

NK Orešac: N. Ivanović, I. Jugović

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 11.  KOLU

NK Meljani: D. Pandur

NK Slavonac: J. Puškarić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ  -KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 9. KOLA

NK Standard: J. Vukalović, T. Tušek, T. Sraka

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Standarde: Tomica Sraka 123148

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Standard: Igrač Tomica Sraka (123148) kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 18.04. 2022.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 10.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ  -KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 12. KOLA

NK Zrinski: M. Jukić

NK Papuk: M. Patača

NK Gradina: L. Dorić, I. Večera

NK Omladinac: J. Barusić, S. Brljačić, M. Topolovčan L. Semeš-8 kolo, L. Semeš

NK Rezovac: S. Sokolović, L. Rajković

NK Suhopolje: T. Laslo, D. Gabrić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Zrinski: Valent Kolić 416217

NK Papuk: Mihael Bevanda 419626

NK Gradina: Luka Dorić 226025

NK Omladinac: Borna Pavić 402718-9 kolo, Josip Barusić 430019

NK Rezovac: Dominik Klasić 235625

NK Pitomača: Franco Šokec

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Zrinski: Igrač Valent Kolić (416217) kažnjava se na temelju članka 51.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 18.04. 2022.

NK Papuk: Igrač Mihael Bevanda (419626) kažnjava se na temelju članka 51.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 18.04. 2022.

NK Gradina: Igrač Luka Dorić (226025) kažnjava se na temelju članka 51.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 18.04. 2022.

NK Omladinac: Igrač Borna Pavić (402718) kažnjava se na temelju članka 51.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 18.04. 2022.

NK Omladinac: Igrač Josip Barusić (430019) kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 18.04. 2022.

NK Rezovac: Igrač Dominik Klasić (235625) kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 18.04. 2022.

NK Pitomača: Igrač Franco Šokec () kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 21.04. 2022.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 13.  KOLU

NK Gradina: I. Večera

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Omladinac Korija: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ -SENIORI-KUP

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 1/8 F. KOLA

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Suhopolje: Silvijo Buzuk

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Suhopolje: Igrač Silvijo Buzuk ()   na temelju članka 50.  DP HNS  kažnjava se zabranom igranja i obnašanja dužnosti na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna započinje teći dana 21.04.2022.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U .  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

Na temelju članka  95. DP HNS disciplinski sudac donosi  odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Croatia: 170,00(Posavac)

NK Gradina: 430,00(Lončar)+260,00(Duvnjak)+260,00(Maslač)

NK Grabić: 300,00 -kazna

NK Sokol: 300,00-kazna+160,00(Blažević Ivica)

NK Mladost Čač: 320,00 (Blažević Ivica)

NK Mladost 1930: 1050,00 -20 kolo + 240,00(Selenić)

NK Graničar Bušetina: 180,00(Vidović)+400,00 (Kečkiš)+270,00(Cafuta)

NK Turanovac: 380,(Lukačević)+380,00 (Kečkiš)+320,00(Cafuta)+200,00 (Posavac)+ 150,00 (Adamović)+2.100,00-dug ŽNS

NK Napredak: 2580,00 (dug ŽNS)+250,00(Blažević)+240,00 (Brkić)+1000,00 kazna

NK Slaven: 130,00 kazna dio+1.000,00 kazna+1500,00kazna+250,00 (Brkić)+460,00(Pintar)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obavještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu diciplinskom pravilniku.Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće