Disciplinski sudac ŽNL

  Disciplinski sudac         29.09.2022.

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 6. KOLA

NK Crnac: D. Radosavljević

NK Mikleuš: D. Petrović

NK Slavonija: M. Jukić

NK Bratstvo: T. Zeba

NK Došk: I. Šalković, M. Nikolić, M. Velić, M. Kolar

NK Mladost Čač: T. Ramić, M. Čavić, M. Milosavljević

NK Rezovac: M. Tomić, D. Kovačević, M. Jurković, S. Iharoš, A. Klasić

NK Dinamo Č: T. Ribić, M. Dorinka, T. Ptičar

NK Sloga Z: L. Čubelić

NK Dinamo KD: P. Kasumović, S. Jagarinec, A, Hodak, J. Iličić, A. Černeli

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Dinamo Č: Antun Dunković 85173

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Dinamo Č: Igrač Antun Dunković (85173) kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 26.09. 2022.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7.  KOLU

NK Crnac: D. Radosavljević

NK Rezovac: M. Jurković

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Rezovac: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Dinamo KD: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC  II ŽNL – VPŽ  -KATEGORIJA SENIORI - ZAPAD

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 5. KOLA

NK Aršanj: S. Mijatović, D. Arapinac

NK S. Đurađ: I. Čavarušić, K. Belani, D. Pandur

NK Bilogora 1947: I. Arapinac

NK Gradina: P. Čađavčan, Z. Juhaz

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Podgorje: Nikola Barčanac 117393

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Podgorje: Igrač Nikola Barčanac (117393) kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 26.09. 2022.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 6.  KOLU

NK S. Đurađ: I. Čavarušić

NK Aršanj: S. Mijatović

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  II ŽNL – VPŽ  -KATEGORIJA SENIORI- ISTOK

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 4. KOLA

NK Grabić: K. Benko, B. Zagorac, A. Alilović, T. Boronjek

NK Ćeralije: T. Jozić

NK Mladost B: A. Horvat

NK Standard: A. Mihalić

NK Munja: D. Penović, R. Sudarić. M. Špoljarić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Ćeralije: Toni Jozić

NK Grabić: Darko Barišić 72369

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Ćeralije: Predstavnik kluba Toni Jozić kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja i obavljanja funkcije na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 26.09. 2022.

NK Grabić: Igrač Darko Barišić (72369) kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 26.09. 2022.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 5.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Grabić: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC  III ŽNL – VPŽ  -KATEGORIJA SENIORI- ZAPAD

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 4. KOLA

NK Sloga DS: L. Podnar, R. Jagica, D. Rajnović

NK S. Brezovica: J. Brođanac, M. Zagorac, M. Čađavčan

NK Napredak: Ž. Tambić, Marko Brdarić, Mario Brdarić, M. Zagorac, L. Domokuš

NK Brana: D. Miota

NK Omladinac: V. Grubić

NK Bušetina 1947: M. Fučkar, A. Hruza, I. Mikolčić

NK Otrovanec: M. Bugarinović

ŠN Graničar Bušetina: Z. Balogović, M. Fučkar

NK Otrovanec: B. Markovinović, M. Bugarinović, K. Šimunija, I. Čavarević, F. Radelić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK S: Brezovica: Josip Brođanac 57471

NK Brana: Danijel Miota 81060

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK S. Brezovica: Igrač Josip Brođanac (57471) kažnjava se na temelju članka 51.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 26.09. 2022.

NK Brana: Igrač Danijel Miota (81060) kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 26.09. 2022.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 5.  KOLU

NK Bušetina 1947: A. Hruza

NK Otrovanec: M. Bugarinović

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Bušetina 1947: Na temelju članka 64. i 65. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna zbog slabe organizacije utakmice. Klub je dužan uplatiti kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ u roku od osam dana od dana objave.

NK Napredak: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Otrovanec: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC  III ŽNL – VPŽ  -KATEGORIJA SENIORI- ISTOK

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 4. KOLA

NK Vaška: D. Čekanić, M. Kaščel

NK Meljani: Z. Main, M. Presječan

NK Orešac: A. Pančić, F. Kojadin

NK Slavonac: R. Kajić Nikolić, T. Ni,kolaus, G. Nikolaus

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Slavonac: Franjo Brekalo 236156

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Slavonac: Igrač Franjo Brekalo (236156) kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 26.09. 2022.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 5.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC   ŽNL – VPŽ  -KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 4. KOLA

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 5.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC   ŽNL – VPŽ  -KATEGORIJA JUNIORI-KUP

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA ½ F. KOLA

Nk Slavonija: M. Pelikan, M. Jukić, M. Novaković

NK Mladost Čač: I. Mužar, L. Lipovac, M. Milosavljević

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Virovitica: Drago Špoljar 393712

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Virovitica: Igrač Drago Špoljar (393712) kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 26.09. 2022.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 5.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

Na temelju članka  95. DP HNS disciplinski sudac donosi  odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Podgorje: 320,00- Radočaj i 26. kolo suci L. Majstorović, D. Duvnjak, I. Majstorović

NK Mladost Čač: 210,00 (Vrbaslija)

NK Napredak: 300,00 -kazna

NK Orešac: 210,00 (Vrbaslija)

NK Otrovanec: 300,00-kazna

NK Podravac Dinjevac: 260,00(Orač)

NK Dinamo J: 1.705,00 -dug ŽNS

NK Miholjac: 1.495,00-dug ŽNS

NK Otrovanec: 1.655,00 -dug ŽNS

NK Bilogora 1947: 2.560,00-dug ŽNS

NK Papuk: 4.460,00-dug ŽNS

NK Slatina: 5.505,00-dug ŽNS

NK Virovitica: 7.190,00-dug ŽNS

NK Turanovac: 380,(Lukačević)+380,00 (Kečkiš)+320,00(Cafuta)+200,00 (Posavac)+ 150,00 (Adamović)+180,00 (Budiša)+2.100,00-dug ŽNS

NK Slaven: 130,00 kazna dio+1.000,00 kazna+1500,00kazna+250,00 (Brkić)+460,00(Pintar)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obavještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu diciplinskom pravilnikuNaše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće