Disciplinski sudac ŽNL

  Disciplinski sudac         12.10.2022.

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 8. KOLA

NK Lukač 05: I. Topić, J. Šoštar

NK Crnac: F. Bošnjak

NK Došk: A. Marinić, D. Šteger, T. Sitar, M. Zeman

NK Bratstvo: M. Puškarić, J. Čoklo, E. Vinak, L. Jelovečki

NK Podravac: B. Marić

NK Slavonija: M. Novaković, D. Kizivat

NK Mikleuš: K. Crvenka

NK Rezovac: I. Pilinger, R. Jularić

NK Dinamo KD: S. Rajnović, M. Iličić

NK Borova: D. Šamec, D. Kozlinger

NK Dinamo Č: F. Puškadija, A. Šarec, D. Lončarek

NK Mladost Čač: M. Vukomanović, M. Milosavljević

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 9.  KOLU

NK Lukač 05: I. Topić

NK Bratstvo: L. Jelovečki

NK Dinamo KD: M. Iličić

NK Došk: M. Zeman

NK Borova: D. Kozlinger

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  II ŽNL – VPŽ  -KATEGORIJA SENIORI - ZAPAD

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK Gradina: P. Počuć

NK Aršanj: H. Filipović, M. Filipović

NK Sokol: J. Lanščak

NK Drava: J. Draganić, M. Tkalčec, N. Zalović

NK S. Đurađ: T. Szabo, M. Jerbić

NK Croatia: J. Peterfi, P. Marović

NK NO Limit Tvin: T. Filipović, O. Fadljević, I. Komar, M. Jug, N. Gomerčić

NK Podgorje: A. Lekšić, P. Bukvić, N. Režonja, I. Potrta

NK Mladost V: B. Lelek

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Mladost V: Sven Jurić 326606

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Mladost V: Igrač Sven Jurić  (326606) kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 10.10. 2022.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8.  KOLU

NK Mladost V: B. Lelek

NK Drava: N. Zalović

NK Podgorje: N. Režonja

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK NO Limit Tvin: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC  II ŽNL – VPŽ  -KATEGORIJA SENIORI- ISTOK

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 6. KOLA

NK Plavi: M. Marović, G. Palčić

NK Grabić: M. Marković, B. Zagorac, S. Kožić, A. Kovač, D. Bejuk

NK Mladost B: F. Helt, S. Beneš

NK Mladost 1930: L. Šokec, I. Sraka

NK Ćeralije: F. Tašić, L. Nikolić

NK Munja: R. Sudarić, Z. Mesinger, I. Horvat

NK Standard: T. Tušek

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Plavi: Marijan Holec 82102

NK Standard: Alen Mihić 70858

NK Munja: Pavo Vida-predstavnik

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Plavi: Igrač Marijan Holec  (82102) kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 10.10. 2022.

NK Standard: Igrač Alen Mihić (70858) kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 10.10. 2022.

NK Munja: Predstavnik kluba Pavo Vida kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom obavljanja funkcije na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 10.10. 2022.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7.  KOLU

NK Munja: R. Sudarić

NK Grabić: D. Bejuk

NK Plavi: G. Palčić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Grabić: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Krčevine: Na temelju člana 121. a u svezi s člankom 70. DP HNS pokreće se disciplinski postupak proti kluba zbog neodigravanja utakmice službenog natjecanja. Molimo predstavnika kluba da u roku od tri dana od dana objave dostavi dopunsko izvješće o razlozima neodigravanja utakmice 6. kola u Josipovu.

 

DISCIPLINSKI SUDAC  III ŽNL – VPŽ  -KATEGORIJA SENIORI- ZAPAD

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 6. KOLA

NK Otrovanec: M. Keserica, S. Gjanić

NK S. Brezovica: M. Zagorac, D. Viljevac, M. Čađavčan

NK Bušetina 1947: I. Mikolčić

NK Kladare: S. Dugina, T. Džanić

NK Napredak: D. Brdarić, L. Domokuš, J. Mesec

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7.  KOLU

NK Napredak: L. Domokuš

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  III ŽNL – VPŽ  -KATEGORIJA SENIORI- ISTOK

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 6. KOLA

NK Meljani: M. Presječan, D. Pandur

NK Orešac: F. Kojadin, M. Nemet

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Meljani: Kristijan Gojmerac 198176

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Meljani: Igrač Kristijan Gojmerac (198176) kažnjava se na temelju članka 56.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 10.10. 2022.

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7.  KOLU

NK Orešac: F. Kojadin

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC   ŽNL – VPŽ  -KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 6. KOLA

NK Gradina: D. Sabo, D. Mihaljević

NK Virovitica: M. Novosel, D. Duvnjak, M. Feketija

NK Mikleuš: R. Grabar, Z. Sabo

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC   ŽNL – VPŽ  -KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 5. KOLA

NK Dinamo KD: L. Mioljević, S. Bota

NK Mladost Čač: L. Lipovac, M. Zuanović

NK Slavonija: M. ,Pelikan

NK Sloga Z: P. Čis

NK Papuk Osječko: A. Knežević, A. Jakočić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Mladost Čač: Noa Pleša 326570

NK Slavonija: Matej Jukić 227777

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Mladost Čač: Igrač Noa Pleša (326570) kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 10.10. 2022.

NK Slavonija: Igrač Matej Jukić (227777) kažnjava se na temelju članka 56.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 10.10. 2022.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 6.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

Na temelju članka  95. DP HNS disciplinski sudac donosi  odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Napredak: 300,00 -kazna+316,00-Lukačević

NK NO Limit:90,00-Maslač

NK Zrinski: 300,00-kazna

NK Omladinac: 300,00-kazna

NK Sokol: 210,00-I. Blažević

NK Sloga Z: 300,00-kazna

NK Došk:300,00-kazna

NK Dinamo KD:300,00-kazna

NK Otrovanec: 300,00-kazna

NK Gradina: 360,00-Lukac+390,00-Grgurić

NK Orešac: 660,00-Grgurić+260,00-Lisak

NK Krčevine: 360,00-Grgurić

NK Mladost B: 250,00-Grgurić

NK S. Brezovica: 320,00-Lukac+270,00-Vrbaslija

NK Mladost 1930: 640,00-Grgurić

NK Sloga DS: 424,00-Lukac

NK Crnac: 400-Lukac+330,00-Borbaš

NK Bilogora 1947: 2.560,00-dug ŽNS+270,00-Blažević I.

NK Papuk: 4.460,00-dug ŽNS+130,oo-Grgurić

NK Standard: 130,00-Grgurić

NK Podravac S: 100,00-Grgurić

NK Slatina: 5.505,00-dug ŽNS+200,00-Grgurić

NK Virovitica: 7.190,00-dug ŽNS

NK Turanovac: 380,(Lukačević)+380,00 (Kečkiš)+320,00(Cafuta)+200,00 (Posavac)+ 150,00 (Adamović)+180,00 (Budiša)+2.100,00-dug ŽNS

NK Slaven: 130,00 kazna dio+1.000,00 kazna+1500,00kazna+250,00 (Brkić)+460,00(Pintar)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obavještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu diciplinskom pravilniku.Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće