Disciplinski sudac - županijski

Disciplinski sudac   |   18.10.2017.

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 9. KOLA

NK Lukač 05: K. Blažeković

NK Podravac: G. Butek, M. Jerešić

NK Suhopolje: L. Čubelić

NK Gradina: D. Litrić, H. Juhaz, N. Dolinac

NK Mikleuš: J. Jančić

NK Rezovac: A. Matijašević, M. Boroša, T. Topić, I. Marković, V. Dežmanić, T. Pejić

NK Slavonija: D. Cicvarić, A. Radonjić

NK Mladost Čać: I. Jukić

NK Bratstvo: F. Kraljević-Seričević

NK Voćin: S. Simonović, F. Jaković

NK Dinamo: B. Kujević, J. Kiš

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Podravac: Berislav Androš 3617

NK Bratstvo: A. Bijuk 154, Mario Karnik 700

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Podravac: Igrač Berislav Androš (3617) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 16.10. 2017.

NK Bratstvo: Igrač Antonio Bijuk (154) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 16.10. 2017.

 Igrač Mario Karnik (700) kažnjava se na temelju članka 53. DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 16.10. 2017.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 10.  KOLU

NK Rezovac: A. Matijašević, I. Marković

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Rezovac: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 8. KOLA

NK Napredak: M. Zagorac, J. Božić, Z. Štaudar

NK Mladost V: D. Blažeković

NK S. Đurađ: A. Petrušić, M. Viljevac, F. Filjak

NK Omladinac: A. Štefanec

NK Turanovac: B. Moslavac, M. Taušan, M. Dejak

NK Bilogora 1947: J. Toljan, T. Bartolić

NK Croatia: M. Barčan

NK Drava: M. Marković, D. Deskar

NK S. Brezovica: S. Brođanac, D. Dujmović, Z. Viljevac

NK Podgorje: M. Tambolaš, I. Čavar, M. Šelember, I. Potrta

Isključeni igrači:

NK Napredak: Robert Šajin 1950

NK Mladost: Ivica Jurić 7267

NK Omladinac: Marko Jurić 2297

NK S. Brezovica: Josip  Brođanac 004

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Napreak: Igrač Robert Šajin (1950) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 16.10. 2017.

NK Mladost: Igrač Ivica Jurić (7267) kažnjava se na temelju članka 53. DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 16.10. 2017.

NK Omladinac: Igrač Marko Jurić (2297) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 16.10. 2017.

NK S. Brezovica: Igrač Josip Brođanac (004) kažnjava se na temelju članka 57. DP HNS  zabranom igranja na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 16.10. 2017.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 9. KOLU:

NK Drava: D. Deskar

NK Podgorje: M. Tambolaš

NK Bilogora: J. Toljan

NK Napredak: J. Božić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 8. KOLA

NK Miholjac: M. Klement, Z. Miler, B. Dmitrović, Đ. Gardilo

NK Borova: S. Spudić, Ž. Vračarić

NK Mladost M: S. Juren, A. Hlavaček

NK Tehničar: I. Kmetec

NK Standard: D. Tušek, T. Hrgović, D. Benko

NK Sloga: D. Vida

NK Plavi: J. Stupar, K. Gojmerac, I. Cafuta, A. Bingula

NK Ćeralije: J. Kolić

NK Mladost B: D. Zdelar, I. Santi

NK Munja: D. Garić 5300

Isključeni igrači:

NK Standard: Toni Makar 3830

NK Crnac: Franjo Pranjić 5230

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Standard: Igrač Toni Makar (3830) kažnjava se na temelju članka 57. DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 16.10. 2017.

NK Crnac: Igrač Franjo Pranjić (5230) kažnjava se na temelju članka 57. DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 16.10. 2017.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 9. KOLU:

NK Miholjac: B. Dmitrović

NK Borova: Ž. Vračarić

NK Mladost B: D. Zdelar

NK Munja: D. Garić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK Soga: M. Podravac

NK Podravec: M. Mikolčić

NK Mladost SG: T. Sidnjenko

NK Dinamo: A. Barat, M. Bobo

NK Kladare: L. Ivanec, D. Maresić

NK Graničar: S. Mesec

Isključeni igrači:

NK Brana: Elvis Peić 10223

NK Mladost SG: Bruno Borondić 7239

NK Graničar: Marko Knežević 216

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Brana: Igrač Elvis Peić (10223) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 16.10. 2017.

NK Mladost: Igrač Bruno Borondić (7239) kažnjava se na temelju članka 53. DP HNS  zabranom igranja na ukupno četiri (4) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 16.10. 2017.

NK Graničar: Igrač Marko Knežević (216) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 16.10. 2017.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Brana: Na temelju članka 70. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna zbog neopravdanog nenastupanja na utakmici stalnog natjecanja. .Klub je dužan uplatiti kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ u roku od osam dana od dana objave.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK Slavonac: S. Nemet

NK Grabić: M. Hrgetić, B. Pintarić

NK Slaven: V. Gojević, J. Najcer, R. Bosanac

NK OrešacI. Horvat

NKL Krčevine: A. Đurasek, M. Karamarković, H. Cigrovski

Isključeni igrači:

NK Grabić: Ivan Pranješ 4061

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Grabić: Igrač Ivan Pranješ (4061) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 16.10. 2017.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8. KOLU:

NK Slaven: J. Najcer

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA8. KOLA

NK Standard: D. Tušek

NK Papuk: M. Jackov

NK Podgorje: R. Poljanac

NK Mikleuš: M. Škulj, D. Kralj, I. Marjanović

NK Pitomača: I. Antoljak

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 9. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA JUNIORI A

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 6. KOLA

NK Sokol: K. Biondić 1195

NK Bušetina 1947: K. Veg 152

NK Turanovac: V. Taušan

NK Bratstvo: P. Abalić, L. Bratanović, P. Ivšić

Isključeni igrači:

NK Turanovac: Ronald Jagica 316

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Turanovac: Igrač Ronald Jagica (316) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 16.10. 2017.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK Mladost 1930: D. Klen, F. Puškadija

NK Voćin: A. Tašić, F. Simonović

NK Standard: M. Matić, M. Hrgetić

Isključeni igrači:

NK Crnac: Renato Horvat 5955

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Crnac: Igrač Renato Horvat (5955) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 16.10. 2017.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 6. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

Na temelju članka 138. DP HNS disciplinski sudac donosi odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Slavonac:1590-dug žns+500 kuna kazna+940(7)

NK Suhopolje: 1040(9)+dug od 23.09.

NK Rezovac: 300 (kazna)

NK Voćin: 1270(9)+ 210(Sezbenji (2015 godina)

NK Podravac Sopje: dug od 03.09.+ dug od 26.03.(Brdarić)+dug 6 kolo+1110(8)

NK Slaven D: 300 kazna+150(pioniri)+500 (kazna)+1150(2)+500 kuna kazna+780(6)

NK Turanovac:1000(kazna)+150(kup-Šantić

NK Lukač 05: 500 kazna

NK Dinamo Četekovac: 500 kuna kazna

NK Slatina: 4750-dug žns

NK Krčevine: 7810,00 dug žns i službene osobe.

NK Bilogora970(2)+936(4)+930(7)

NK Mladost B: 850(3)+970(5)+1040(7)

NK Voćin: 1140(2)+1200(7)

NK Mladost Čać: 1160(5)+1170(9)+dug 2 kolo

NK  Gradina 1050(1)+1140(3)+1040(5)+1070(7)+330(veterani)

NK S. Brezovica: 1060(1)+980(5)+1110(6)+990(8)

NK Napredak: 1014(3)+1068(4)+990(8)

NK Graničar Ž:1000(2)+980(4)+500 kuna kazna+744(6)

NK Brana: 450(kup)+930(1)+952(3)+500 kazna+415(6)+1000(kazna)

NK Dinamo J: 670(kup)

NK Orešac: 540(kup)+734(5)

NK Meljani: 500 kuna kazna

NK Kozice: 500 kuna kazna

NK Krčevine: 500 kuna kazna

NK Grabić: 500 kunakazna

NK Miholjac: 1030(8)

NK Tehničar: 970(2)+970(7)+300 kuna (kazan)

NK Zrinski: 1250(4)+1100(6)+1020(8)

NK Ćeralije: 1160(8)+500 kazna

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obaviještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu diciplinskom pravilniku.

 

 Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.