Disciplinski sudac

Disciplinski sudac   |   06.09.2019.

 

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 2. KOLA

NK Graničar Bušetina: Š. Bartolić,I. Topić, M. Fučkar

NK Rezovac: S. Buzuk, T, Pejić

NK Sloga Z: L. Zeman, D. Duspara

NK Mladost Čać: K. Žagar

NK Dinamo Č: D. Lozar

NK Omladinac: V. Grubić, F. Jeličić, A, Čupen, V. Pintarić, I. Bistrović. L. Horvatinović

NK Borova: R. Karačić, E. Vračarić, J. Vuzem, D. Obžetić

NK Mladost M: D. Pohiba, Z. Špoljarić

NK Bratstvo: K. Mikolić, G. Palčić

ISKLJUČENI IGRAČI

NKSlavonija: Mateo Jerešić 4327

NK Rezovac: Ivan Marković 2829, Silvijo Buzuk 2596

NK Borova: Željko Vračarić 1970

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Slavonija: Igrač Mateo Jerešić (4327) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 02.09. 2019.

NK Rezovac: Igrač Silvijo Buzuk (2596) kažnjava se na temelju članka 53. DP HNS zabranom igranja na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 02.09. 2019.

NK Rezovac: Igrač Ivan Marković (2829) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 02.09. 2019.

NK Borova: Igrač Željo Vračarić (1970) kažnjava se na temelju članka 53. DP HNS zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 02.09. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 3. KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Dinamo Č: Nogometni klub Dinamo iz Četekovca kažnjava se na temelju članka 93. DP HNS ukorom zbog zanemarivanja obveza odnosno nedolaska na redovan sastanak predstavnika kluba.

NK Mladost Miljevci: Nogometni klub Mladost Miljevci kažnjava se na temelju članka 93. DP HNS novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna zbog zanemarivanja obveza odnosno ne pisanja zapisnika sa utakmice u Comet sustavu. Klub je dužan uplatiti kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ u roku od osam dana od dana objave

NK Omladinac: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici

NK Borova: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 1. KOLA

NK Drava: K. Blažeković, A. Medved, A. Paulović

NK Bilogora 1947: S. Vlaisavljević, V. Cikač, P. Djak

NK Podgorje: T. Ivačić, T. Feketija

NK Dinamo KD: M. Draganić, K. Draganić

NK Turanovac: B. Moslavac: J. Draganić, D. Čančar, V. Taušan, S. Pleša

NK Croatia: M. Pavić, J. Milaković

NK Kladare: A. Maresić, M. Botković, D. Ivanović

NK Mladost V: I. Kovač, M. Kovač, D. Sesvečan

NK Sokol: A. Haić

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 2. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Turanovac: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici

NK Mladost Vukosavljevica: Na temelju članka 121. a u svezi s člankom 66., 67. i 68, DP HNS pokreće se disciplinski postupak protiv kluba zbog nereda u terenu za igru (tuča igrača) te ulaska gledatelja u ograđeni dio terena za igru gdje dolazi do fizičkog kontakta sa igračima i prekida utakmice. Molim predstavnika kluba da dostavi dopunsko izvješće o događajima za vrijeme utakmice u roku od tri dana od dana objave.

NK Mladost Vukosavljevica: Na temelju članka 121. a u svezi s člankom 63. DP HNS suspendiraju se igrači Igor Kovač 954, Marijo Kovač 962, Doria Sesvečan 7716 i Manuel Šelimber (kao redar-igrač pod suspenzijom) te se pokreće disciplinski postupak protiv istih zbog nereda u terenu za igru odnosno masovne tuče igrača suparničkih ekipa u ograđenom dijelu terena za igru gdje dolazi do prekida utakmice zbog nemogućih uvjeta za igranje. Molim predstavnike klubova, suce i delegata utakmice da dostave dopunsko izvješće io događajima za vrijeme utakmice u roku od tri dana od dana objave.

NK Gradina: Na temelju članka 121. a u svezi s člankom 63. DP HNS suspendiraju se igračiMatija Peić 2109, Mario Jozić 1024, Dragan Dujmović 1219 te se pokreće disciplinski postupak protiv istih zbog nereda u terenu za igru odnosno masovne tuče igrača suparničkih ekipa u ograđenom dijelu terena za igru gdje dolazi do prekida utakmice zbog nemogućih uvjeta za igranje. Molim predstavnike klubova, suce i delegata utakmice da dostave dopunsko izvješće io događajima za vrijeme utakmice u roku od tri dana od dana objave.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 1. Kola

NK Mladost B.: B. Dmitrović, A. Škrlin

NK Crnac: J. Damjan, D. Radosavljević, A. Radić

NK Dinamo J:D. Matija

NK Munja: A. Grgurić, L. Vida, J. Podhraški

NK Ćeralije: A. Striber, F. Perić

NK Plavi: S. Penava

NK Standard: D. Tušek

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 2. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Crnac: Fizioterapeut Mato Grgurić kažnjava se na temelju članka 53. DP HNS zabranom Obavljanja funkcije i igranja na pet (5) prvenstvenih ili kup utakmica. Kazna teče od 02.09. 2019.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 1. KOLA

Nk Napredak: R. Bosanac

NK Turnašica: T. Tišljar, M. Nemet, I. Plivarić

NK S. Brezovica: S. Brođanac, T. Baltić

NK Podravec: N. Gašparić

NK Otrovanec: M. Živko, M. Špiranec, Š. Dijaković, M. Dikšić, D. Dikšić

NK Aršanj: M. Veličan

NK Sloga DS: T. Kovačević,M. Podravac

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 12. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Otrovanec: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 1. KOLA

NK Meljani: D. Pandur

NK Slavonac: J. Puškarić

NK Kozice: M. Filipović

NK Orešac: M. Sitar, M. Rokinger, B. Jugović

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 2. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC ŽNL – VPŽ –KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 1. KOLA

NK Gradina: Ž. Vlahović

NK Standard: T. Tušek

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 17. KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE

 

DISCIPLINSKI SUDAC ŽNL – VPŽ – KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 1. Kolo

NK Mladost M: M. Budimir

NK Mladost Čać: M.Grabovac

NK Sloga: P. Čes, L. Zvonarić, L. Mataija

NK Voćin: D. Kristić

NK Podgorje: P. Bukvić

NK Suhopolje: D. Kucljak, L. Kos

NK S. Đurađ: A. Špoljarić

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA 2 . KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC ŽNL – VPŽ - KATEGORIJA SENIORI-KUP

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 2. KOLA

NK Dinamo M. Iličić

NK Zrinski: D. Zdelar

NK Dinamo J: M. Dokić

NK Podgorje: M. Jurković

NK S. Đurađ: D. Šmer

NK Turanovac: T. Zalogaj, V. Taušan, D. Čančar

NK Plavi: S. Nika

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 3. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Dinamo Kapela Dvor: Na temelju članka 121. a u svezi s člankom 65.,66., 67 i 68. DP HNS pokreće se disciplinski postupak protiv kluba zbog fizičkog napada na suca utakmice u tunelu od strane gledatelja (igrača) te slabe organizacije utakmice št je za posljedicu imalo prekida utakmice . Molimo predstavnike domaće i gostujuće ekipe, suca utakmice i rukovoditelja osiguranja utakmice da dostave dopunsko izvješće o događanjima koji su prethodili prekidu utakmice u roku od tri dana od dana objave.

NK Suhopolje: Na temelju članka 121. a u svezi s člankom 63. DP HNS suspendiraju se igrači Stipo Iličić te se pokreće disciplinski postupak protiv istog zbog napada na službenu osobu (pomoćnog suca) i fizičkog napada i nasrtaja na istog u tunelu gdje dolazi do prekida utakmice zbog nemogućih uvjeta za igranje. Molim predstavnike klubova, suce i delegata utakmice da dostave dopunsko izvješće io događajima za vrijeme utakmice u roku od tri dana od dana objave.

 

 

Na temelju članka 139. ,a u svezi s člankom 95. DP HNS disciplinski sudac donosi odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Omladinac: 300,00 kuna-kazna

NK Borova: 300,00 kuna-kazna

NK M ladost Miljevci: 500,00 kuna kazna

NK Turanovac: 300 (kazna)

NK Otrovanec: 1300,00 kuna-kazna

NK Krčevine: 300,00 kuna-kazna

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)

NK Tehničar: 150,00 (juniori-Kokorić 9 kolo 16/17)

NK Slaven Detkovac: 230,00(Lisak)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obaviještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ da od sljedećeg kola nastupa suspenzije te podliježu diciplinskom pravilniku.

 

 Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.