Odluka Izvršnog odbora HNS-a

  Obavijesti         27.08.2018.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 23. 08. 2018. usvojio

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama

Pravilnika o nogometnim natjecanjima

Članak 1.

U Pravilniku o nogometnim natjecanjima (Glasnik 24/07, 09/08, 23/08, 9/09, 10/09, 23/09, 10710, 15711, 19/12, 22/12, 23712, 28/13, 09/14, 15/14, 60/14, 34/15, 28/16, 51/16, 05/17 i 45/17) u članku 10. stavku 1. dodaju se dvije nove alineje koje glase: „- Hrvatsko nogometno prvenstvo u prvenstvu u malom nogometu za žene, - Hrvatski nogometni kup u malom nogometu za žene.“. Članak 2.

U članku 19. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: „Suglasnost za održavanje minute šutnje prije pojedine utakmice, ako se ne radi o slučaju da se minuta šutnje održava na svim utakmicama, daje delegat utakmice, nakon pribavljenog odobrenja nadležnog povjerenika natjecanja i o tome izvješćuje suca utakmice.“

Članak 3.

U članku 20. stavku 4. prije posljednje alineje dodaju se dvije nove alineje koje glase: „- mali nogomet juniori (čista igra) 2x18 minuta produžeci 2x5 minuta - mali nogomet kadeti (čista igra) 2x15 minuta produžeci 2x5 minuta“

Članak 4.

Članak 25. mijenja se i glasi: „Treneri ne mogu kao igrači nastupati na javnim utakmicama svojih klubova, niti klubova koji igraju u istom ligaškom natjecanju kao njihov klub. Protiv kluba koji nastupa s trenerom kao igračem na javnim utakmicama bit će pokrenut disciplinski postupak prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS..“

Članak 5.

U članku 30. stavku 4. točki a) poslije riječi „III lige“ dodaju se riječi „ I i II HMNL“

Članak 6.

U članku 31. poslije stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „Tereni za igru na kojima se odigravaju utakmice I i II HMNL trebaju odgovarati sljedećim dimenzijama: dužina najmanje 25 m, a najviše 42 m, širina najmanje 16 m, a najviše 25 m, s kvalitetnom podlogom, i drugim standardima utvrđenim Pravilima za igru malog nogometa - futsala, Pravilo 1.“ Dosadašnji stavci 2,3 i 4 postaju stavci 3, 4 i 5.

Članak 7.

U članku 33. u stavku 1. se poslije riječi „igrača“ briše točka, dodaje zarez i riječi: „odnosno u malom nogometu najmanje 3 igrača.“

U stavku 2. se poslije riječi „igre“ dodaje zarez i riječi: „odnosno Pravilima za igru malog nogometa - futsala“

Članak 8.

U članku 34. poslije „ 7 igrača“ dodaje se tekst: „odnosno 3 igrača u malom nogometu,“

Članak 9.

U članku 35. poslije stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: „U malom nogometu tijekom igre mogu se zamijeniti svi igrači sa svim zamjenskim igračima upisanim u zapisnik, uključujući i vratara, a sve sukladno Pravilima igre za mali nogomet – futsal

Dosadašnji stavak 3 postaje stavak 4.

Članak 10.

U članku 49a stavak 4. mijenja se i glasi: „Broj igrača stranih državljana koji imaju pravo nastupa za drugu momčad ovisi o pravilima za određeni stupanj natjecanja.“

Članak 11.

U članku 78. stavku 1. poslije riječi „Pravila nogometne igre“ dodaju se zarez i riječi: „Pravila igre u malom nogometu - futsalu“ U stavku 3. točki 3. poslije brojke 7 dodaju se zarez i riječi: „odnosno u malom nogometu s većim brojem igrača od 5 ili manjim brojem igrača

o u malom nogometu s većim brojem igrača od 5 ili manjim brojem igrača od 3.“

Članak 12.

Članak 79. mijenja se i glasi: „Ako se navodi iz žalbe odnose na neregularnost nastavka utakmice putem izvođenja jedanaesteraca, odnosno šesteraca u malom nogometu, u cilju dobivanja pobjednika poslije odigrane utakmice (uključujući i produžetke), nadležno tijelo, ako utvrdi neregularnost, može donijeti odluku samo o ponovnom izvođenju jedanaesteraca, odnosno šesteraca u malom nogometu, a ne i o ponovnom odigravanju utakmice, ako je utakmica (uključujući i produžetke) bila regularno odigrana. Ako se temeljem žalbe utvrdi da je sudac u produžecima utakmice bitno povrijedio Pravila nogometne igre, Pravila igre u malom nogometu - futsalu i/ili odluke Međunarodnog Boarda i Hrvatskog nogometnog savez, a ta povreda je utjecala na konačan ishod, utakmica će se poništiti i odrediti ponovno odigravanje.“

 Članak 13.

 Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu HNS-a.

 Broj:

Predsjednik                                                                                                       Selce, 23. 08. 2018.

Davor Šuker, v.r.Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće