Disciplinski sudac ŽNL

Disciplinski sudac   |   11.10.2018.

 

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 8. KOLA

NK Lukač 05: N. Šerepac

NK Slavonija: Z. Main

NK Graničar: K. Petrinić, K. Veg

NK Sloga: A. Dedaj, P. Turković, M. Duspara, D. Mudri

NK Podravac:M. Jerešić, M. Matić, J. Mareković

NK Mladost Čać: B. Biondić, S. Čavić

NK Voćin: N. Dokić, E. Jaković, I. Tašić

NK Mladost 1930: M. Car

NK Rezovac: Ž. Medić, A. Ilijašević, V. Dežmanić

NK Bušetina 1947: L. Brlas

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Voćin: Hrvoje Čović 4597

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Voćin: Igrač Hrvoje Čović (4597)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 08.10. 2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 9.  KOLU

NK Podravac: M. Jerešić, M. Matić 3630

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK Croatia: V. Šerepac, M. Poropatić, M. Pavić

NK S. Đurađ: D. Hudi, A. Dražić

NK Bilogora 1947: I. Arapinac, A. Vidović, D. Juren, S. Deskar, P. Djak

NK Dinamo: S. Ivanešić

NK Podgorje: I. Vukšić

NK Sokol: A. Haić, P. Spajić

NK Omladinac: L. Horvatinović, M. Korenički

NK Turanovac: M. Taušan, V. Taušan, I. Šuvak

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8. KOLU:

NK S. Đurađ: D. Hudi

NK Turanovac: V. Taušan

NK Bilogora 1947: S. Deskar

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Bilogora 1947: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Turanovac: Na temelju članka  95. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznsou od 500,00 kuna zbog neizvršavanja odluka, naredbi i obveza kluba a koje se odnose na osiguravanje službenih osobama prostorija za pripremu utakmice kao i ne osiguravanje uvjeta gostujućoj ekipi za tuširanje poslije završetka utakmice. Klub je dužan uplatiti kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ .

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. Kola

NK Standard: T. Mihalić, A. Mihalić

NK Mladost M: S. Matota

NK Ćeralije: J. Tomić, M. Jozić

NK Mladost B: M. Gorenc, M. Klement 3255

NK Tehničar; M. Presječan, I. Kmetec

NK Munja: D. Zdelar

NK Zrinski: T. Lukić

NK Kozice: D. Vukomanović

NK Crnac: M. Matoković, Ž. Ivić, L. Kučera

NK Borova: Ž. Vračarić, D. Ivanović

Isključeni igrači:

NK Crnac: Antonio Pandurić 6393

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Crnac: Igrač Antonio Pandurić (6393)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 08.10. 2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8. KOLU:

NK Standrad: A. Mihalić

NK Tehničar: M. Presječan

NK Zrinski:T.Lukić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 6. KOLA

NK Kladare: M. Botković

NK Podravac: M. Mikolčić, T. Dokuš

NK Otrovanec: K. Šimunija, D. Živko

NK S. Brezovica: P. Čađavčan, S. Brođanac

NK Brana: I. Koščak

NK Turnašica: I. Šimunija, V. Buri

Isključeni igrači:

NK Brana: Tomislav Mandić 10582

NK Turnašica: Marko Šelimber 7089

NK Sloga: Tihomir Bakić 366, E. Župan Vrekić 1303

NK Aršanj: Filip Strunjak 7570

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Brana: Igrač Tomisalv Mandić (10582)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 08.10. 2018.

NK Turnašica: Igrač Marko Šelimber (7089)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 08.10. 2018.

NK Sloga DS: Igrač  Tihomir Bakić (366)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 08.10. 2018.

NK Sloga DS: Igrač  Edi Župan Vrekić (1303)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 08.10. 2018.

NK Aršanj: Igrač  Filip Strunjak (7570)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 08.10. 2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U76. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 6. KOLA

NK Orešac: I. Toth, D. Sitar, I. Dokić

NK Plavi: D. Janže, D. Dujmović

NK Slavonac: D. Hrgović

NK Grabić: A. Tušek

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 6. KOLA

NK Slatina: D. Kolomaz

NK Virovitica: M. Pilinger, D. Sapljivi

NK Papuk: D. Krmpotić

NK Gradina: O. Takač

NK Standard: A. Žuženić

NK Mladost M: M. Ljubas

Isključeni igrači:

NK Papuk: Dalibor Delić 6327

NK Gradina: Danijel Špehar 978

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Papuk: Igrač  Dalibor Delić (6327)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 08.10. 2018.

NK Gradina: Igrač  Danijel Špehar (978)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 08.10. 2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7. KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –  KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 5. KOLA

NK Crnac: B. Ćurković

NK Došk: M. Čandrlja

NK Bušetina 1947: T. Stjepić

NK Omladinac: R. Marek

NK Podgorje: N. Režonja, P. Bukvić

NK Pitomača: N. Sučić, D. Pavlić

NK Pitomača: N. Sučić

NK Turanovac: D. Mikolaš, V. Taušan, M. Taušan, I. Tadić, S. Jovanović

NK Gradina: A. Gradinjan

NK Došk: M. Čandrlja

NK Mladost M: R. Lukaček

NK Standard: M. Tomeković, M. Hrgetić, R. Marinković

NK Sladojevci: G. Matovina

NK Voćin: R. Puhanić

Isključeni igrači:

NK Bratstvo: Matija Posavec 3090

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Bratstvo: Igrač Matija Posavac (3090)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 08.10. 2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 6. KOLU:

NK Došk: M. Čandrlja

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Turanovac: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Bilogora 1947: Na temelju članka 70. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna zbog neopravdanog nenastupanja na utakmici stalnog natjecanja. Klub je dužan uplatiti kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ u roku od osam dana od dana objave.

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA pioniri

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA  . KOLA

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 3. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Sloga Zdenci: Na temelju članka 70. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna zbog neopravdanog nenastupanja na utakmici stalnog natjecanja. Klub je dužan uplatiti kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ u roku od osam dana od dana objave.

 

Na temelju članka 138. DP HNS disciplinski sudac donosi odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Mikleuš: 80( Mihael Pravda)

NK Bratstvo: 230,00 (Mirela Brkić)

NK Borova: Denis Kovač -1 kolo

NK Turanovac: 170 ,00 (adamovi-kup

NK Suhopolje: 460,00 (Vidović-Volenik)+300(kazna)

NK Bilogora 1947: 950(3)+500,00 (kazna)

NK Podravac Sopje: 300(26 kolo)+345,00(siniša Ličinić)+610(Vidović-Volenik)+290,00(Mirela Brkić)+1190(sl 7 kolo)

NK Crnac:1180(1)+300(kazna)

NK Mikleuš: 150(Gebaj)

NK Bilogora : 1030(16)+920(17)+995(19)+860(21)+970(1)+920(7)

NK Lukač 04: 300 kazna+500 kazna

NK Turanovac: 500 kazna+300 kazna+170,00 (Vidović-Volenik)+300 (kazna)+500,00(kazna)

NK Brana: 720(kup)

NK S. Brezovica: 830(kup)+930(5 kolo)

NK Napredak:  1000(kazna)+1060(1)+2000,00 (kazna)

NK Grabić: 900 (4)

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)

NK Slaven: 680(kup)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obaviještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu diciplinskom pravilniku.Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.