Disciplinski sudac ŽNL

Disciplinski sudac   |   30.10.2018.

 

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 11. KOLA

NK Mladost 1930: A. Martinčević, E. Perošević

NK Lukač 05: M. Jugović

NK Bušetina: M. Munjeković

NK Podravac: R. Karačić, T. Androš, J. Mareković

NK Suhopolje: M. Sertić

NK Voćin: H. Čović, I. Gusić

NK Rezovac: M. Lovreković, Ž. Medić

NK Slavonija: A. Radonjić

NK Graničar: Š. Bartolić, D. Čančar, M. Fučkar

NK Mladost Čač: V. Maršić, I. Jukić

NK Dinamo: E. Kristić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Mladost Čač: Stipe Čavić 5754

NK Dinamo: Dario Lončarek 3907

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Mladost Čač: Igrač Stipe Čavić (5754)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 29.10. 2018.

NK Dinamo: Igrač Dario Lončarek (3907)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 29.10. 2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 12.  KOLU

NK Graničar: D. Čančar

NK Suhopolje: M. Sertić

NK Rezovac: Ž. Medić

NK Mladost Čać: I. Jukić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Dinamo: Na temelju članka 53. točke b. i članka 58. DP HNS kažnjava se predstavnik  kluba Ivica Dorinka zabranom obavljanja funkcije na jednoj (1) prvenstvenoj  ili kup utakmici. Kazna započinje teći od 29.10.2018. godine.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 10. KOLA

NK S. Đurađ: M. Filipović, L. Funko

NK Omladinac: D. Kozlinger, L. Jelovečki, V. Grubić

NK Sokol: K. Biondić

NK Drava: D. Barišić, I. Trivanović

NK Croatia: I. Kovačević 7846, M. Balažić, I. Kovačević 7133, M. Barčan, M. Ivesa

NK Gradina: V. Puškarić, M. Peić

NK Bilogora 1947: I. Arapinac, I. Ivoš, S. Djak, J. Demšić, P. Djak

NK Podgorje: I, Bajivić, M. Špoljarić

Isključeni igrači:

NK S. Đurađ: Ivan Čavarušić 1762

NK Dinamo: Marko Lacko 757

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK S. Đurađ: Igrač Ivan Čavarušić (1762)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 29.10. 2018.

NK Dinamo KD: Igrač Marko Lacko (757)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 29.10. 2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 11. KOLU:

NK S. Đurađ: L. Funko

NK Sokol: K. Biondić

NK Omladinac: D. Kozlinger

NK Bilogora 1947: I. Arapinac, P. Djak

NK Gradina: V. Puškarić

NK Drava: D. Barišić

NK Turanovac: T. Zalogaj

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Croatia: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Bilogora 1947: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 10. Kola

NK Mladost M: A. Keler

NK Tehničar: D. Validžić, S. Nika, A. Borovec

NK Mladost B: A. Horvat, K. Budimir, D. Vilček

NK Kozice: J. Hetrih, G. Hetih, S. Zagorac

NK Borova: A. Vuzem, D. Podnar

NK Došk: D. Klanica

NK Ćeralije: K. Djorđević, D. Čović, I. Perić, J. Perić

Isključeni igrači:

NK Zrinski: Benjamin Jozing 4522

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Zrinski: Igrač Benjamin Jozing (4522)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 29.10. 2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 11. KOLU:

NK Kozice: J. Hetrih

NK Tehničar: S. Nika

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 9. KOLA

NK Turnašica: S. Štefanić

NK Otrovanec: M. Dikšić

NK Slaven: K. Kovačević, A. Husnjak

NK Kladare: I. Debeljak

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 10. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 9. KOLA

NK Suhopolje: E. Glad

NK Pitomača: K. Tišljar

NK Mikleuš: Đ. Bogojević, L. Birčić

NK Papuk: D. Vukobratović, Z. Muselimović, I. Paljević

NK Virovitica: M. Čorić

NK Standard: I. Ereš

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 9. KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –  KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK Zrinski: R. Majdanđić, T. Kurtić

NK Mladost Čać: M. Jukić, M. Grabovac

NK Slatina: D. Kizivat

NK Podgorje: P. Bukvić

NK Sokol: K. Biondić, D. Šašić, F. Đurđević

NK Podgorje: P. Bukvić, D. Blažević, A. Kadlec(6 kolo)

Isključeni igrači:

NK Sloga Zdenci: Josip Nađ 6396

NK Podgorje: Matia Hotrvat, Patrik Bukvić

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Sloga Zdenci: Igrač Josip Nađ (6396)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 15.10. 2018.

NK Podgorje: Igrač Matia Horvat kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici, Kazna započinje teći 29.10.2018.

NK Podgorje: Igrač Patrik Bukvić kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna započinje teći 29.10.2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7. KOLU:

NK Podgorje: P. Bukvić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

Na temelju članka 139. A u svezi s člankom 95. DP HNS disciplinski sudac donosi odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Mikleuš: 80( Mihael Pravda)+150,00 (Gebaj-juniori)

NK Zrinski: 100,00 (26.05.-pioniri)

NK Bratstvo: 300(kazna)

NK Bušetina 1947: 1200,00(9)

NK Borova: Denis Kovač -1 kolo

NK Tehničar: 150,00 (juniori-Kokorić

NK Bušetina: 230,00(Kokorić-kup)

NK Turanovac: 170 ,00 (Adamović-kup

NK Bilogora 1947: 950(3)+500,00 (kazna)

NK Podravac Sopje: 280,00(B. Grujić300(26 kolo)+345,00(Siniša Ličinić)+610(Vidović-Volenik)+290,00(Mirela Brkić)+1190(sl 7 kolo)+1050(9)+324,00(G.Babić)+250,00(27.05)

NK Crnac:1180(1)+300(kazna)+300,00 (kazna)+250,00(Jelić 20.05.)

NK Mikleuš: 150(Gebaj)

NK Ćeralije: 300,00(kazna)

NK Bilogora : 1030(16)+920(17)+995(19)+860(21)+970(1)+920(7)+300(kazna)

NK Lukač 04: 300 kazna+500 kazna

NK Voćin: 150,00 (Gebaj)

NK Turanovac: 500 kazna+300 kazna+170,00 (Vidović-Volenik)+300 (kazna)

NK Brana: 720(kup)

NK Orešac: 330,00(Zoran Stojnović)

NK Munja: 80,00(Zoran Stojnović)+ 150,00 (kup Špoljarić Darko)

NK S. Brezovica: 830(kup)+930(5 kolo)

NKNapredak:300,00(Culej)+320,00(Kristić)+250,00(02.06.2018.)+270,00(Mandl)+1000(kazna)+1060(1)+2000,00 (kazna)+1070(2.06)+140,00(02.09)

NK Grabić: 900 (4)

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)

NK Slaven: 680(kup)

NK Slatina: 150,00(07.06.-juniori)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obaviještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu diciplinskom pravilniku.Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.