Disciplinski sudac ŽNL

Disciplinski sudac   |   24.10.2019.

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 9. KOLA

NK Mladost Čać: Z. Nađ

NK Mikleuš: J. Pejić, J. Jančić

NK Sloga Z: M. Topolovec, R. Horvat

NK Mladost 1930: R. Sudarić, R. Somođi, B. Sajda, M. Piskač

NK Bratstvo: K. Mikolić

NK Rezovac: V. Lach, A. Matijašević, M. Nerca, Ž. Medić, V. Dežmanić

NK Podravac: Mario Matić 4364

NK Voćin: G. Jaković, T. Jaković, N. Tunić, N. Jozić

NK Dinamo: D. Lončarek

NK Omladinac: T. Škvarić

NK Slavonija: M. Habuš, L. Tutić, Z. Miler

NK Borova: M. Grgić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Bratstvo: Ante Mikulić 1628

NK Borova: Dino Šamec 2857, Darko Obžetić 1752, Antonio Vuzem 2869

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Bratstvo: Igrač Ante Mikulić (1628)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 21.10. 2019.

NK Borova: Igrač Dino Šamec (2857)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 21.10. 2019.

NK Borova: Igrač Darko Obžetić (1752)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 21.10. 2019.

NK Borova: Igrač Antonio Vuzem (2869)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 21.10. 2019.

NK Sloga:Igrač Turković Patrik (732)kažnjava se na temelju članka 50.DP HNS zabranom igranja na jednoj(1) prvenstvenoj ili kup utakmici.Kazna teče od 21.10.2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 10.  KOLU

NK Omladinac: T. Škvarić

NK Mikleuš: J. Jančić

NK Bratstvo: K. Mikolić

NK Podrvac: M. Matić 4364

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Rezovac: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Podravac Sopje: Na temelju prijave nogometnog suca te temeljem članka 121.  a u svezi s člankom 84. i 86. DP HNS suspendira se  kluba Mato Marković te se pokreće disciplinski postupak protiv navedenog zbog vrijeđanja i klevetanja službenih osoba županijskog nogometnog savez na društvenim mrežama.

Molimo  predstavnika NK Podravca da dostave dopunsko izvješće o događanjima koji su objavljeni na druževnim mrežama u roku od tri dana od dana objave.

 

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 8. KOLA

NK S. Đurađ: M. Grizelj

NK Croatia: I. Kovačević

NK Drava: L. Paulović

NK Turanovac: T. Zalogaj, R. Jagica

NK Podgorje: M. Šelember, I. Vukšić, M. Špoljarić, A. Lekšić, M. Tambolaš

NK Bilogora 1947: S. Deskar, I. Šimunija

NK Gradina: A. Jugović, Z. Juhaz, V. Puškarić, Marijan Puškarić

NK Mladost V: M. Šelimber, I. Kovač, B. Lelek

NK Lukač 05: N. Šerepec, I. Skober, M. Tomšić, M. Glumpak, M. Knežević

Isključeni igrači-službene osobe

NK Turanovac: Stjepan Pleša-trener

NK Podgorje: M. Jurković 2040, Ivan Vukšić 343, Luka Vukšić 414, Josip Gerić

NK Gradina: Matija Pejić 1210

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Podgorje: Igrač Mateo Jurković (2040)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 21.10. 2019.

NK Podgorje: Igrač Ivan Vukšić (343)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 21.10. 2019.

NK Podgorje: Predstavnik kluba Josip Gerić  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja i obavljanja funkcije na utakmicama na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 21.10. 2019.

NK Gradina: Igrač Matija Pejić (1210)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 21.10. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 9. KOLU:

NK Bilogora 1947: I. Šimunija

NK Turanovac: T. Zalogaj

NK Gradina:V.Puškarić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Podgorje: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Podgorje: Na temelju prijave nogometnog suca te temeljem članka 121.  a u svezi s člankom 84. i 86. DP HNS suspendira se trener kluba Josip Đureš te se pokreće disciplinski postupak protiv navedenog zbog vrijeđanja i klevetanja službenih osoba županijskog nogometnog savez na društvenim mrežama.

Molimo  trenera NK Podgorja da dostave dopunsko izvješće o događanjima koji su objavljeni na druževnim mrežama u roku od tri dana od dana objave.

NK Podgorje: Na temelju prijave nogometnog suca te temeljem članka 121.  a u svezi s člankom 84. i 86. DP HNS suspendira se igrač Luka Vukšić te se pokreće disciplinski postupak protiv navedenog zbog vrijeđanja i klevetanja službenih osoba županijskog nogometnog savez na društvenim mrežama.

Molimo  igrača NK Podgorja da dostave dopunsko izvješće o događanjima koji su objavljeni na druževnim mrežama u roku od tri dana od dana objave.

NK Turanovac: Na temelju  članka 121.  a u svezi s člankom 84. i 86. DP HNS suspendira se trener Stjepan Pleša te se pokreće disciplinski postupak protiv navedenog zbog ulaska u teren za igru bez dozvole suca i odgurivanja protivničkog igrača.

Molimo  predstavnike klubova, suce i delegata utakmice da dostave dopunsko izvješće o navedenim događanjima za vrijeme utakmice u roku od tri dana od dana objave.

NK Gradina: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Lukač 05: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 8. Kola

NK Zrinski: T. Lukić

NK Crnac: I. Šalković, B. Biondić, L. Čorda

NK Dinamo: D. Matija, T. Čmarec

NK Došk: I. Benić

Isključeni igrači:

NK Crnac: Mateo Brusač 5695

NK Ćeralije: Augustin Ivić 5646, Miroslav Tomić 4478

NK Mladost B: Antonijo Horvat 4673, Andrej Horvat 4747

NK Došk: Antonio Gubeljak

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Crnac: Igrač Mateo Brusač (5695)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 21.10. 2019.

NK Ćeralije: Igrač Augustin Ivić (5646)  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na četiri (4) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 21.10. 2019.

NK Ćeralije: Igrač Miroslav Tomić (4478)  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na tri (3) prvenstvenie ili kup utakmice. Kazna teče od 21.10. 2019.

NK Mladost B: Igrač Antonijo Horvat (4673)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 21.10. 2019.

NK Mladost B: Igrač Andrej Horvat (4747)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 21.10. 2019.

NK Došk: Igrač Antonio Gubeljak (5845)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 21.10. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 9. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 2. KOLA

NK Turnašica: L. Lach

 NK Otrovanec: M. Dikšić, M. Živko

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 5. KOLA

NK Kozice: I. Medved, D. Vukomanović

NK Vaška: B. Panić

NK Krčevine: A. Granjaš

NK Grabić: D. Stanojević, S. Ostojić

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8. KOLU:

NK Otrovanec: M. Živko, M. Dikšić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 8. KOLA

NK Papuk: S. Bušljeta, D. Pavoković

NK Standard: B. Sraka, T. Tušek, T. Vidas, N. Vrbaslija

NK Mikleuš: D. Kralj, D. Krupa

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 9. KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –  KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 8. Kolo

NK Gradina: L. Dorić

NK Podgorje: K. Blažinčić, M. Prisuda, M. Horvat

NO Limit: Z. Slipčević, P. Bauman

NK Omladinac: G. Bardić, J. Barusić

NK Pitomača: D. Magdić

NK Graničar Bušetina: M. Matuzalem, B. Mikolčić

NK Sokol: G. Nikolić

NK Slavonija:G. Matovina, D. Krpačić

NK Ćeralije: F. Đorđević, K. Djorđević

NK Papuk: K. Prišć

NK Mladost 1930: A. Alilović

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA . KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Podravac: Na temelju članka 70. DP HNS pokreće se disciplinski postupak protiv kluba zbog stavljanja igrača koji nije imao pravo nastupa na utakmici stalnog natjecanja. Klub je dužan u roku od tri dana od dana objave dostaviti dopunsko izvješće o gore navedenom.

 

Na temelju članka 139. ,a u svezi s člankom 95. DP HNS disciplinski sudac donosi opomenu pred odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Meljani:1170 kn –dug  ŽNS

NK Vaška:1270 kn-dug  ŽNS

NK Krčevina:970 kn-dug  ŽNS

NK Ćeralije:2170 kn-dug  ŽNS

NK Slatina:5960 kn-dug  ŽNS

NKKozice:1170kn dug  ŽNS

NK Mladost(B):670 kn dug  ŽNS

NK Dinamo(Č):1740 kn dug  ŽNS

NK Dinamo(J):1270 kn dug  ŽNS

NK Mladost(Čađ):1670 kn dug ŽNS

NK Rezovac:4540 kn dug ŽNS

NK Virovitica:6060 kn dug ŽNS

NK Plavi:1400 dug ŽNS

NK Suhopolje:2920 kn dug ŽNS

NK Borova:1760 kn dug ŽNS

NK Napredak:3570 kn dug ŽNS

 NK Stara Brezovica:1070 kn dug ŽNS

NK Brana:1270 kn dug ŽNS

NK Gradina:3530 kn dug ŽNS

NK Omladinac:1770 kn dug ŽNS

NK Sokol:1860 kn dug ŽNS

NK Podgorje:1790 kn dug ŽNS

ŠN Graničar Bušetina:420 kn dug ŽNS

NK Crnac:1000 kn dug ŽNS

NK Munja:2020 kn dug ŽNS

NK Papuk:2310 kn dug ŽNS

NK Mladost(Čač):2100 kn dug ŽNS

NK Aršanj:1270 kn dug ŽNS

NK Kladare:1330 kn dug ŽNS

NK Otrovanec:770 kn dug ŽNS

NK Turnašica:670 kn dug ŽNS

NK Borova: 300,00 kuna-kazna+230,00(Brkić)

NK Omladinac: 300,00 kuna-kazna

NK Napredak: 380,00 (Grujić, Cafuta-kup)

NK Gradina: 290,00 (presečan)+300,00-kazna

NK Podgorje: 500,00+300,00 kuna-kazna

NK Lukač 05: 300,00 kuna -kazna

NK Brana: 770,00(kup 25.08.)

NK S. Brezovica: 560,00(3 kolo-Orač, Lisaka)

NK Munja: 500,00 kazna

NK Turanovac: 300 (kazna)

NK Sloga DS: 500,00 kuna(kazna)

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)

NK Tehničar: 150,00 (juniori-Kokorić 9 kolo 16/17)

NK Slaven Detkovac: 230,00(Lisak)+300,00(Fabijanac), 230,00 (Minauf)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.