Disciplinski sudac ŽNL

Disciplinski sudac   |   14.10.2020.

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 10. KOLA

NK Podravac: Mario Matić, M. Tomašević, M. Tolo

NK Mladost M: A. Keler

NK Gradina: D. Dujmović, M. Lukačević

NK Bratstvo: D. Kozlinger, K. Mrazović, M. Vinak, M. Pšihistal

NK Voćin: M. Ivić, D. Jozić, N. Dokić

NK Mladost 1930; R. Kučera, M. Kovač

NK Sloga: M. Duspara, I. Dunković

NK Slavonija: A. Radonjić, M. Peretin

NK Ćeralije: F. Perić, M. Jozić, K. Djorđević

NK Graničar Bušetina: L. Štefanec

NK Mikleuš: D. Mrva

NK Rezovac: A. Matijašević, I. Marković, S. Iharoš

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Mladost M: Nikola Markanović 2323

NK Slavonija: Mateo Jerešić 504

NK Mikleuš: Ivo Dujmić 1460

NK Rezovac: Patrik Bazijanac 9214

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Mladost M: Igrač Nikola Markanović (2323)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 12.10. 2020.

NK Slavonija: Igrač Mateo Jerešić (504)  kažnjava se na temelju članka 21.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 12.10. 2020.

NK Mikeluš : Igrač Ivo Dujmić (1460)  kažnjava se na temelju članka 21.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 12.10. 2020.

NK Rezovac: Igrač Patrik Bazijanac (9214)  kažnjava se na temelju članka 21.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 12.10. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 11.  KOLU

NK Sloga: M. Duspara

NK Slavonija: M. Peretin, A. Radonjić

NK Rezovac: S. Iharoš

NK Mikleuš: D. Mrva

NK Ćeralije: K. Djorđević, F. Perić

NK Mladost 1930: M. Kovač

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ-ZAPAD -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK Napredak: H. Juhas, D. Brdarić-fizioterapeut

NK Lukač 05: L. Mikac

NK S. Đurađ: A. Slavić, M. Rajnović, L. Funko

NK Croatia: I. Kovačević, D. Rengel

NK Bilogora 1947:A. Vidović, D. Papić

NK Podgorje: L. Vukšić

NK Kladare: M. Botković

NK Turanovac: J. Draganić

NK Sokol: J. Lanščak, K. Biondić

NK Dinamo: M. Kasumović, P. Spajić, L. Poljak, H. Đurašević, S. Rajnović

NK Drava: M. Tkalčec, A. Berda

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Mladost V: Darko Veličan 1940

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Mladost V: Igrač Darko Veličan (1940)  kažnjava se na temelju članka 21.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 12.10. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8.  KOLU

NK Napredak: H. Juhas

NK S. Đurađ: M. Rajnović, A. Slavić, L. Funko

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Dinamo Kapela Dvor: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ-ISTOK -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 6. KOLA

NK Plavi: D. Validžić, I. Cafuta, N. Repinc

NK Mladost B: D. Pavlić, A. Horvat, A. Prpić

NK Došk: T. Sitar, I. Banić, M. Vida, M. Udovičić

NK Munja: D. Bosak

NK Standard: M. Hrgetić, S. Juren

NK Crnac: B. Biondić, Ž. Ivić

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7.  KOLU

NK Plavi: I. Cafuta

NK Mladost B: D. Pavlić

NK Crnac: Ž. Ivić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Mladost Bakić: Na temelju članka 121. A u svezi s člankom 67. DP HNS pokreće se postupak protiv kluba organizatora utakmice zbog bacanje osobnih predmeta u prostoriji za službene osobe. Molimo predstavnike klubova suce i delegata utakmice da dostave dopunsko izvješće u roku od tri dana od dana objave.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ-ZAPAD -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 6. KOLA

NK Brana: A. Matić, M. Podnar, I. Koščak, T. Kovačević

NK Otrovanec: M. Živko, M. Kalenik, M. Tkalčec

NK S. Brezovica: G. Duvnjak, T. Baltić

NK Slaven: J. Zadecki, A. Gojević

NK Turnašica: L. Lach, H. Kovač, I. Plivalić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK S. Brezovica: Josip Brođanac 7471

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK S. Brezovica: Igrač Josip Brođanac (7471)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 12.10. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7.  KOLU

NK Slaven: A. Gojević

NK Turnašica: H. Kovač

NK Brana:A.Matić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Sloga DS: Na temelju članka 121. A  u svezi s člankom 70. DP HNS pokreće se disciplinski postupak protiv klub zbog neopravdanog nenastupanja na utakmici stalnog natjecanja. Molimo klub da u roku od tri dana od dana objave dostavi dopunsko izvješće.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ-ISTOK -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 6. KOLA

NK Meljani: M. Presječan

NK Slavonac: T. Butek, I. Kukuljević

NK Kozice: G. Hetrih, B. Zagorac, I. Medved

NK Krčevine: A. Kovač

NK Vaška: V. Dvojak

NK Orešac: B. Jugović

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Krčevine: Marko Vrlika 1623, Kristijan Leich 9521

NK Orešac: Tomislav Hanzlić 204

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Krčevine: Igrač Marko Vrlika (1623)  kažnjava se na temelju članka 21.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 12.10. 2020.

NK Krčevine: Igrač Kristijan leich (1940)  kažnjava se na temelju članka 21.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 12.10. 2020.

NK Orešac: Igrač Tomislav Hanzlić (204)  kažnjava se na temelju članka 21.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 12.10. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7.  KOLU

NK Slavonac: T. Nikolaus

NK Kozice: G. Hetrih

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Orešac: Obavještavamo predstavnika kluba da naknade i putni troškovi službenih osoba izraženi su u neto iznosu te na iste potrebno je obračunati porezne obveze sukladno  važećim poreznim zakonima. Molimo da ispravite pogrešno uplaćene naknade prema službenim osobama (Borbaš, Gebaj Služek).

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 6. KOLA

NK Mladost M: I. Vukalović, T. Grđen

NK Gradina: D. Mihaljević, B. Zagorac

NK Slatina: J. Beneš

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Gradina: Danijel Špehar 1019, Zlatko Garaj 8144, Stevo Stupar 382

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Gradina: Na temelju članka 136. A u svezi s člankom 53. DP HNS suspendiraju se igrači Danijel Špehar, Zlatko Garaj i Stevo Stupar zbog izazivanja prekida utakmice te pokušaja fizičkog napada, psovanja, vrijeđanja i vikanja na suca utakmice te zbog ulaska u prostorije za službene osobe kao i uništenja tuđe imovine (zapisnika domaće ekipe) do okončanja postupka. Molimo predstavnike klubova, suce utakmice kao i igrače da dostave dopunsko izvješće u roku od tri dana od dana objave.

NK Gradina: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 6. KOLA

NK Slavonija: V. Žagar

NK Dinamo: M. Škulj, J. Troha

NK Mladost  Čač: M. Grabovac

NK S. Đurađ: G. Bardić

NK Gradina: I. Večera

NK Sokol: P. Šimon

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Rezovac: Jasmin Ganić 6156

NK Sokol: Petar Šimon 1182

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Rezovac: Igrač Jasmin Ganić (6156)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 12.10. 2020.

NK Sokol: Igrač Petar Šimon (1182)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 12.10. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:           

 

Na temelju članka 139. ,a u svezi s člankom 95. DP HNS disciplinski sudac donosi opomenu pred odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Ćeralije: 300,00+500,00 kazna

NK Gradina: 300,00-kazna

NK Bilogoara 1947 Špišić Bukovica: 230,00 (Sertić)

NK Napredak: 500,00-kazna

NK Meljani: 500,00 kazna

NK Dinamo J: 300,00 kazna

NK Dinamo Kapela Dvor: 300,00-kazna

NK Kozice: 300,00+500,00 kazna

NK Munja: 500,00 kazna

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)

NK Slaven: 300,00-kazna

NK Slatina: 300,00 kazna

NK Papuk: 1.950,00(članarina žns)+300,00-kazna

 

 Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.