Disciplinski sudac ŽNL

  Disciplinski sudac         31.10.2023.

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC PREMIJER ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 11. KOLA

NK Zrinski: M. Komaromi, D. Lehpamer, M. Podnar

NK Mladost Čač: M. Rukavina

NK Voćin: N. Tomić, D. Jozić, A. Martić, M. Tunić

NK  Mikleuš: J. Pejić

NK Suhopolje: A. Hodak, K. Dumenčić

NK Sokol: M. Martelo

NK Borova: D. Kozlinger

NK Dinamo KD: S. Rajnović, S. Jagarinec

NK Lukač 05: A. Babec, K. Pelko, A. Jugović, L. Skupnjak, K. Pipić

NK Bratstvo: V. Bajivić, M. Puškarić

NK Rezovac: N. Markanović, T. Topić

NK Slavonija: D. Rastović

NK Crnac: F. Pranjić, R. Sudarić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Dinamo KD: Ronald Jagica 204034

NK Lukač 05: Matija Tomšić 182688

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Lukač 05: Igrač Matija Tomšić (182688) kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 30.10. 2023.

NK Dinamo KD: Igrač Ronald Jagica (204034) kažnjava se na temelju članka 52. i 56.  DP HNS  zabranom igranja na pet (5) prvenstvenih ili kup utakmica. Kazna teče od 30.10. 2023.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 47. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 12.  KOLU

NK Rezovac: N. Markanović

NK Crnac: F. Pranjić

NK Borova: D. Kozlinger

NK Voćin: N. Tomić

NK Sokol: M. Martelo

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Lukač 05: Na temelju članka 53. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 40,00 eura zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 11. KOLA

NK Podgorje: T. Feketija, M. Horvat, M. Špoljarić, L. Vukšić

NK Drava: P. Kasumović, M. Čeh, J. Draganić, A. Paulović, E. Klaus, A. Medved

NK Došk: L. Zeman, M. Šundalić

NK Croatia: L. Sabljić, A. Hodak, M. Ivesa, M. Poropatoić, J. Milaković, M. Pavić, I. Kovačević

NK Omladinac: S. Čičak, M. Korenički, A. Štefanec

NK Orešac: F. Kojadin, J. Starek, D. Nemet-fizioterapeut, M. Nemet

NK Plavi: D. Validžić

NK NO Limit Tvin: I. Lazić

NK Mladost V: D. Štefoković, M. Raptavi

NK Munja: M. Mitrović

Isključeni igrači:

NK Podgorje: Mateo Jurković 790099

NK Drava: Ilija Tadić 383394

NK Plavi: Antonio Husnjak 142966

NK Munja: Zvonimir Mesinger 145667, Luka Vida 324646

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Podgorje: Igrač Mateo Jurković (790099) kažnjava se na temelju članka 56.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 30.10. 2023.

NK Drava: Igrač Ilija Tadić (384394) kažnjava se na temelju članka 56.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 30.10. 2023.

NK Plavi: Igrač Antonio Husnjak (142966) kažnjava se na temelju članka 49.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 30.10. 2023.

NK Munja: Igrač Zvonimir Mesinger (145667) kažnjava se na temelju članka 49.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 30.10. 2023.

NK Munja: Igrač Josip Vida (324646) kažnjava se na temelju članka 52.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 30.10. 2023.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 12. KOLU:

NK Mladost V: M. Raptavi

NK Drava: E. Klaus, M. Čeh

NK Croatia: I. Kovačević, M. Ivesa

NK Podgorje: M. Horvat

NK Omladinac: S. Čičak

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Podgorje: Na temelju članka 53. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 40,00 eura zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Drava: Na temelju članka 53. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 40,00 eura zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Croatia: Na temelju članka 53. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 40,00 eura zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 9. KOLA

NK S. Brezovica: M. Zagorac, M. Lukačević, M. Čađavčan

NK Otrovanec: M. Rakitničan

NK Brana: H. Juhas

NK Bušetina 1947: Mario Miklolčić

Isključeni igrači:

ŠN Graničar Okrugljača: Mateo Fučkar 190556, Slavko Baratolić 116839

NK Gradina: Dragan Dujmović 86157

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

ŠN Graničar Okrugljača: Igrač Mateo Fučkar (190556) kažnjava se na temelju članka 52.  DP HNS  zabranom igranja na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 23.10. 2023.

ŠN Graničar Okrugljača: Fizioterapeut Slavko Bartolić (116839) kažnjava se na temelju članka 52.  DP HNS  zabranom obavljanja funkcije na šest (6) prvenstvenih ili kup utakmica. Kazna teče od 23.10. 2023.

NK Gradina: Igrač Dragan Dujmović (86157) kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 23.10. 2023.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 10. KOLU:

NK S. Brezovica: M. Zagorac

NK Brana: H. Juhaz

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 10. KOLA

NK Krčevine: A. Rešetar, D. Pandurić

NK Miholjac: B. Dmitrović, D. Čakanić

NK Mladost B: L. Puškarić

NK Slavonac: M. Kaščel

NK Vaška: L. Matoković, H. Ivanec

NK Standard: T. Hrgetić

NK Mladost 1930: A. Mađarević, K. Vukalović

NK Grabić: M. Hranj, L. Kovač, M. Marković, D. Vukomanović

Isključeni igrači:

NK Miholjac: Danijel Čakanić 178976

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Miholjac: Igrač Danijel Čakanić (178976) kažnjava se na temelju članka 52.  DP HNS  zabranom igranja na šest (6) prvenstvenih ili kup utakmica. Kazna teče od 30.10. 2023.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 11. KOLU:

NK Vaška: H. Ivanec

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Meljani: Na temelju članka 120. a u svezi s člankom 69. DP HNS pokreće se disciplinski postupak protiv klub zbog neodigravanja nogometne utakmice stalnog natjecanja 10. kola u Ćeralijama. Molimo predstavnika kluba da  nam dostavi dopunsko izvješće u roku od tri dana od dana objave o razlozima neodigravanja utakmice.

 

DISCIPLINSKI SUDAC ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 7. KOLA

NK Dinamo KD: D. Bakić, P. Kučan, F. Lacko

NK Slavonija: L. Srbić

NK Munja: M. Šipoš, Z. Ribić

NK Voćin: G. Perić, M. Marković

NK Zrinski: L. Bračun

NK Mladost Čač: K. Lokner-2. kolo

NK Slavonija: L. Ivković-2. kolo

Isključeni igrači:

NK Voćin: Nikola Petrić 628182

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Voćin: Igrač Nikola Petrić (628182) kažnjava se na temelju članka 56.  DP HNS  zabranom igranja na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 30.10. 2023.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 8. KOLU:

NK Munja: Z. Ribić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Crnac: Na temelju članka 120. a u svezi s člankom 71. DP HNS pokreće se postupak protiv kluba zbog nepravilnog  nastupanja igrača u kategoriji U-11. Molim predstavnike klubova, suca utakmice da dostave dopunsko izvješće u roku od tri dana od dana objave o podnesenoj žalbi od strane gostujuće ekipe na nepravilan nastup dvojice igrača NK Crnac.

 

DISCIPLINSKI SUDAC ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 9. KOLA

Nk Suhopolje: D. Jović

00Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 10. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

Na temelju članka  94. DP HNS disciplinski sudac donosi  odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

Napomena: Dolje navede ni iznosi utvrđuje kroz fiksni tečaj konverzije koji iznosi: 7,53450 za jedan Euro

NK Lukač 05: 46,80-Kokorić-(22.4.)

NK Dinamo KD: 62,40-Lukac

NK Dinamo Josipovo: 52,00-Nađ,  85,00 Premužić

NK Sloga DS: 29,80-Duvnjak

NK NO Limit Tvin: 20,00-Duvnjak

NK Virovitica: 80,00-ljetni kup-Resler

NK Crnac: 53,80-Marijo Lješčak, 58,00-Nađ

NK Vaška: 43,00-Ličinić+41,00-Lukac+32,00-Lisak

NK Brana: 44,00-Lukac

NK S. Brezovica: 38,00-Borbaš

NK Mladost 1930: 40,00-Kos+38,00-Premužić+40,18-Lukac

NK DOŠK:33,20 Premužić

NK Papuk:29,70 Premužić

NK Napredak: 303,93(dug ŽNS)+39,00-Nađ+19,56-M.Loparac+20,00-A.Nikolić+22,50-Zagorac

NK Turanovac: 50,43(Lukačević)+50,43 (Kečkiš)+42,47(Cafuta)+26,54 (Posavac)+ 19,90 (Adamović)+23,89 (Budiša)+278,71-dug ŽNS

NK Slaven: 17,25 kazna dio+132,72 kazna+199,08 kazna+33,18 (Brkić)+61,05(Pintar)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obavještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu diciplinskom pravilniku.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina i ne poštuju propozicije natjecanja isti će biti suspendiran i kažnjen novčanom kaznom ili oduzimanjem bodova seniorskoj ekipi.Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće