Disciplinski sudac ŽNL

  Disciplinski sudac         03.04.2024.

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC PREMIJER ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 17. KOLA

NK Voćin: N. Tomić, H. Čović, S. Perić, E. Jaković

NK Dinamo KD: M. Lončar, S. Marković, Mirko Iličić

NK Sokol: J. Lanščak, T. Kožnjak, D. Tepeš, H. Javorović

NK Crnac: P. Sudarić, J. Tomić, M. Jozić

NK Suhopolje: V. Tučić, A. Mikulić

NK Zrinski: D. Varga

NK Rezovac: M. Komar, N. Markanović, M. Toljan, H. Juhas, M. Čeh

NK Borova: D. Obžetić, D. Kozlinger, L. Lokinger

NK Bratstvo: G. Palčić, M. Reščić

NK Dinamo Č: I. Ivčić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Voćin: Franjo Tunić

NK Sokol: Karlo Biondić

NK Lukač 05: Josip Šošstar, Davor Mandić

NK Rezovac: Mateo Tomić

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Voćin: Igrač Franjo Tunić kažnjava se na temelju članka 49.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 02.04. 2024.

NK Sokol: Igrač Karlo Biondić kažnjava se na temelju članka 49.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 02.04. 2024.

NK Lukač 05: Igrač Josip Šoštar kažnjava se na temelju članka 49.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 02.04. 2024.

NK Rezovac: Igrač Mateo Tomić kažnjava se na temelju članka 49.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 02.04. 2024.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 47. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 18.  KOLU

NK Voćin: E. Jaković, N. Tomić

NK Danmo Č: I. Ivčić

NK Rezovac: M. Toljan

NK Bratstvo: M. Reščić, G. Palčić

NK Crnac: J. Tomić, P. Sudarić

NK Borova: L. Lokinger

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Voćin: Na temelju članka 53. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 40,00 eura zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 NK Sokol: Na temelju članka 53. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 40,00 eura zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Rezovac: Na temelju članka 53. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 40,00 eura zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Lukač 05: Na temelju članka 91. i 92. DP HNS kažnjava se klub ukorom zbog varanja i dovođenja u zabludu kao i zanemarivanja obveza glede nazočnosti trenera i fizioterapeuta na utakmicama stalnog natjecanja. Ukoliko će klub učestalo ponavljati navedeni prekršaj primijenit će se ostale kaznene odredbe i to novčana kazna i oduzimanje bodova (članak 92. stavak 4. alineja 3. i 4.).

NK Zrinski: Na temelju članka 91. i 92. DP HNS kažnjava se klub ukorom zbog varanja i dovođenja u zabludu kao i zanemarivanja obveza glede nazočnosti trenera na utakmicama stalnog natjecanja. Ukoliko će klub učestalo ponavljati navedeni prekršaj primijenit će se ostale kaznene odredbe i to novčana kazna i oduzimanje bodova (članak 92. stavak 4. alineja 3. i 4.).

NK Lukač 05:  Na temelju članka 53. točka 1. b.  DP HNS  kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 100,00  eura zbog prijetnji i neprimjernog ponašanja prema službenoj osobi od strane predstavnika kluba Davora Mandića. Klub je dužan uplatiti kaznu u roku od osam dana od dana objave ove odluke.

 

 

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ –  KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 17. KOLA

NK Croatia: M. Ivesa, A. Hodak

NK Plavi: D. Validžić, I. Cafuta, M. Holec

NK Munja: J. Vida (2)

NK Podravac S. F. Marić

NK Dinamo J: R.D.O.M. Vinicius, D. Kupres

NK S. Đurađ: D. Deskar, A.F.Y. Ali, M. Tambolaš

NK Drava: D. Barišić, I. Crnojević, J. Draganić

NK Omladinac: J. Barusić

NK Došk: L. Zeman, M. Šundalić

NK Orešac: M. Nemet, I. Nemet, D.Nemet

NK: M. Krmpotić, D. Meheš, N. Režonja

Isključeni igrači i službene osobe:

NK Plavi: Ivan Cafuta

NK Podravac: Patrik Gašpar

NK Dinamo J: Tihomir Čmarec

NK Došk: Ivica Šalković

NK Orešac: Ivan Jugović

NK Podgorje: Mihael Podgornik

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIM I SLUŽBENIM OSOBAMA

NK Plavi: Igrač Ivan Cafuta kažnjava se na temelju članka 52.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 02.04. 2024.

NK Podravac: Igrač Patrik Gašpar kažnjava se na temelju članka 49.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 02.04. 2024.

NK Dinamo J: Igrač Tihomir Čmarec kažnjava se na temelju članka 49.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 02.04. 2024.

NK Došk: Igrač Ivica Šalković kažnjava se na temelju članka 49.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 02.04. 2024.

NK Orešac: Igrač Ivan Jugović kažnjava se na temelju članka 56.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 02.04. 2024.

NK Podgorje: Igrač Tihomir Čmarec kažnjava se na temelju članka 56.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 02.04. 2024.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 18. KOLU:

NK S. Đurađ: M. Tambolaš

NK Podgorje: M. Krmpotić

NK Croatia: A. Hodak

NK Plavi: D. Validžić, I. Cafuta

NK Drava: J. Draganić, I. Crnojević

NK Došk: L. Zeman

NK Mladost V: D. Lokinger

NK Munja: J. Vida

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Dinamo Josipovo: Na temelju članka 91. i 92. DP HNS kažnjava se klub ukorom zbog varanja i dovođenja u zabludu kao i zanemarivanja obveza glede nazočnosti trenera na utakmicama stalnog natjecanja. Ukoliko će klub učestalo ponavljati navedeni prekršaj primijenit će se ostale kaznene odredbe i to novčana kazna i oduzimanje bodova (članak 92. stavak 4. alineja 3. i 4.).

NK Dinamo Josipovo:  Na temelju članka 53. točka 1. b.  DP HNS  kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 100,00  eura zbog prijetnji i neprimjernog ponašanja prema službenoj osobi od strane predstavnika kluba Dinka Brezeca. Klub je dužan uplatiti kaznu u roku od osam dana od dana objave ove odluke.

NK Orešac: Na temelju članka 64., 65. i  66. . kažnjava se novčanom kaznom u  iznosu od 200,00 eura zbog slave organizacije utakmice ne osiguravajući dovoljan broj vidljivo označenih redara koji su trebali umiriti situacije kog napetosti i naguravanje gledatelja.. Stog naslova smatra se da klub nije poduzeo sve potrebne radnje u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti svih sudionika utakmice. Klub je dužan uplatiti kaznu na žiro računa ŽNS VPŽ u roku od osam dana od dana objave ove odluke.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 11. KOLA

ŠN Graničar Okrugljača: M. Lebinac, Š. Bartolić, P. Pankasz

NK Sloga DS: V. Taušan

NK Turnašica: M. Nemet, H. Kovač, H. Čoklo

NK Aršanj: S. Ivošević

Isključeni igrači i službene osobe:

ŠN Graničar Okrugljača: Alojzije Kovačić

NK Aršanj: Srećko Mijatović

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Graničar Okrugljača: Predstavnika kluba Alojzije Kovačić kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom obavljanja funkcije na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 02.04. 2024.

NK Aršanj: Igrač Srećko Mijatović kažnjava se na temelju članka 49.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 02.04. 2024.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 12. KOLU:

ŠN Graničar Okrugljača: P. Pankasz

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 14. KOLA

NK Vaška: I. Brdarić, H. Ivanac

NK Mladost B: J. Neugebauer

NK Slavonac: S. Penava, M. Kaščel

NK Grabić; M. Marković, G. Hetrih

NK Miholjac: B. Dmitrović

NK Papuk Osječko 1664: M. Pšeničnik, J. Radočaj

NK Krčevine: A. Rešetar, A. Đurasek, D. Pandurić

Isključeni igrači i službene osobe:

NK Krčevine: Alen Eršegović

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA I SLUŽBENIM OSOBAMA

NK Krčevine: Igrač Alen Eršegović kažnjava se na temelju članka 49.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 02.04. 2024.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 15. KOLU:

NK Krčevine: D. Pandurić

NK Miholjac: B. Dmitrović

NK Vaška: I. Brdarić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Slavonac: Na temelju članka  68.  DP HNS kažnjava se klub oduzimanje tri boda zbog napuštanja utakmice prije njezina kraja.

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ – KUP- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 1/8F. KOLA

NK Dinamo Č: I. Potočnik, M. Košorog

NK Sloga: A. Knežević

NK Lukač 05: I. Egri

Isključeni igrači i službene osobe:

NK Zrinski: Benjamin Jozing

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA I SLUŽBENIM OSOBAMA

NK Zrinski: Igrač Benjaming Jozing kažnjava se na temelju članka 52.  DP HNS  zabranom igranja na četiri (4) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 05.04. 2024.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ – KATEGORIJA Pioniri

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA KOLA

Isključeni igrači i službene osobe:

NK Mladost Čač: Luka Dubaić

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA I SLUŽBENIM OSOBAMA

NK Mladost Čač: Igrač  Luka Dubaić kažnjava se na temelju članka 56.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 05.04. 2024.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

Na temelju članka  94. DP HNS disciplinski sudac donosi  odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Dinamo Josipovo: 37,00-Penava

NK Orešac: 35,00eura-Penava

NK Borova: 40,00-Adamović

NK Slatina: 95,00-Selenić+15,00-Medved

NK Napredak: 303,93(dug ŽNS)+39,00-Nađ+19,56-M.Loparac+20,00-A.Nikolić+22,50-Zagorac+265,22-dug ŽNS

NK Turanovac: 50,43(Lukačević)+50,43 (Kečkiš)+42,47(Cafuta)+26,54 (Posavac)+ 19,90 (Adamović)+23,89 (Budiša)+50,46 Lukačević+278,71-dug ŽNS

NK Slaven: 17,25 kazna dio+132,72 kazna+199,08 kazna+33,18 (Brkić)+61,05(Pintar)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obavještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu diciplinskom pravilniku.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina i ne poštuju propozicije natjecanja isti će biti suspendiran i kažnjen novčanom kaznom ili oduzimanjem bodova seniorskoj ekipi.

 

 

 

 Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće