Disciplinski sudac

Disciplinski sudac   |   12.09.2019.

 

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 3. KOLA

NK Dinamo: M. Jaklić

NK Mikleuš: A. Dunković, J. Jančić, D. Kolomaz

NK Rezovac: A. Matijašević, T. Pejić, D. Kovačević, V. Dežmanić

NK Omladinac: Z. Varga, V. Jelčić, V. Grubić

NK Bratstvo: V. Ivanković

NK Sloga Z: P. Turković, M. Duspara, D. Duspara

NK Mladost M: A. Keler

NK Voćin: I. Gusić, N. Dokić, I. Čović

NK Mladost 1930: B. Pintarić, R. Sudarić, S. Novoselec

NK Podravac: Mario Matić 4364

NK Mladost Čač: M. Jukić

NK Borova: A. Vuzem

NK Graničar Bušetina: J. Brlas, I. Topić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Voćin: Karlo Volf 5400

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Voćin: Igrač Karlo Volf (5400) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 09.09. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 4. KOLU

NK Omladinac: V. Grubić

NK Graničar Bušetina: I. Topić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 2. KOLA

NK Kladare: M. Bugarinović, B. Škafar, A. Hodak

NK Podgorje: M. Horvat

NK S. Đurađ: I. Bilović

NK Dinamo: B. Beneta

NK Bilogora: G. Pokupić, S. Vlaisavljević

NK Turanovac: M. Taušan, R. Jagica, G. Peić

NK Sokol: M. Lanščak, M. Martelo

NK Drava: K. Blažeković

NK Gradina: H. Juhaz

NK Lukač 05: Z. Filipović, M. Bauman. Z. Novosel

NK Croatia: J. Milaković

NK Mladost V: M. Raptavi, B. Lelek, V. Škvarić, J. Kovač

Isključeni igrači:

NK Turanovac: Tin Hasbijanić 7056

NK Drava: Kristijan Blažeković 323

NK Croatia: Vanja Šerepec 7765

NK Mladost V: Ivan Rokinger 1372

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Turanovac: Igrač Tin Habijanić (7056) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 09.09. 2019.

NK Drava: Igrač Kristijan Blažekvoić (323) kažnjava se na temelju članka 53. DP HNS zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 09.09. 2019.

NK Mladost V: Igrač Ivan Rokinger (1372) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 09.09. 2019.

NK Croatia: Igrač Vanja Šerepec (7765) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 09.09. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 2. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Mladost Vukosavljevica: Na temelju članka 121. a u svezi s člankom 66., 67. i 68, DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna zbog nereda u terenu za igru (tuča igrača) te ulaska gledatelja u ograđeni dio terena za igru gdje dolazi do fizičkog kontakta sa igračima i prekida utakmice. Klub je dužan uplatiti kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ u roku d osam dana od dana objave.

NK Mladost Vukosavljevica: Na temelju članka 63. DP HNS kažnjava se igrač Igor Kovač 954 zabranom igranja na šest (6) prvenstvenih ili kup utakmica zbog nereda u terenu za igru odnosno masovne tuče igrača suparničkih ekipa u ograđenom dijelu terena za igru gdje dolazi do prekida utakmice zbog nemogućih uvjeta za igranje. Kazna započinje teći 02.09. 019.

NK Mladost Vukosavljevica: Na temelju članka 63. DP HNS kažnjava se igrač Mario Kovač 962 zabranom igranja na šest (6) prvenstvenih ili kup utakmica zbog nereda u terenu za igru odnosno masovne tuče igrača suparničkih ekipa u ograđenom dijelu terena za igru gdje dolazi do prekida utakmice zbog nemogućih uvjeta za igranje. Kazna započinje teći 02.09. 019.

NK Mladost Vukosavljevica: Na temelju članka 63. DP HNS kažnjava se igrač Dorian Sesvečan zabranom igranja na šest (6) prvenstvenih ili kup utakmica zbog nereda u terenu za igru odnosno masovne tuče igrača suparničkih ekipa u ograđenom dijelu terena za igru gdje dolazi do prekida utakmice zbog nemogućih uvjeta za igranje. Kazna započinje teći 02.09. 019.

NK Mladost Vukosavljevica: Na temelju članka 63. DP HNS kažnjava se igrač Manuel Šelimber zabranom igranja na sedam (7) prvenstvenih ili kup utakmica zbog nereda u terenu za igru odnosno masovne tuče igrača suparničkih ekipa u ograđenom dijelu terena za igru gdje dolazi do prekida utakmice zbog nemogućih uvjeta za igranje. Kazna započinje teći 02.09. 019.

NK Gradina: Na temelju članka 63. DP HNS kažnjava se igrač Matija Peić 2109 zabranom igranja na šest (6) prvenstvenih ili kup utakmica zbog nereda u terenu za igru odnosno masovne tuče igrača suparničkih ekipa u ograđenom dijelu terena za igru gdje dolazi do prekida utakmice zbog nemogućih uvjeta za igranje. Kazna započinje teći 02.09. 019.

NK Gradina: Na temelju članka 63. DP HNS kažnjava se igrač Mario Jozić 1024 zabranom igranja na šest (6) prvenstvenih ili kup utakmica zbog nereda u terenu za igru odnosno masovne tuče igrača suparničkih ekipa u ograđenom dijelu terena za igru gdje dolazi do prekida utakmice zbog nemogućih uvjeta za igranje. Kazna započinje teći 02.09. 019.

NK Gradina: Na temelju članka 63. DP HNS kažnjava se igrač Dragan Dujmović 1219 zabranom igranja na šest (6) prvenstvenih ili kup utakmica zbog nereda u terenu za igru odnosno masovne tuče igrača suparničkih ekipa u ograđenom dijelu terena za igru gdje dolazi do prekida utakmice zbog nemogućih uvjeta za igranje. Kazna započinje teći 02.09. 019.

NK Mladost Vukosavljevica: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Mladost Vukosavljevica: Povjerenik za sigurnost Branko Stanešić kažnjava se na temelju članka 53. DP HNS zabranom obavljanja funkcije u klubu na četiri (4) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 09.09. 2019.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 2. Kola

NK Crnac: D. Radosavljević, B. Cabicar, J. Damjan

NK Dinamo J: Ž. Lukanić

NK Standard: S. Juren

NK Mladost B: D. Škrlin

NK Plavi: K. Gojmerac, S. Nika, K. Mikulčić

NK Munja: P. Burcar, M. Grgurić, H. Fridl

NK Ćeralije: J. Tomčić, J. Tomić

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 2. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Standard: Nogometni klub Standard N. Šarovka kažnjava se na temelju članka 93. DP HNS novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna zbog zanemarivanja obveza odnosno ne pisanja zapisnika sa utakmice u Comet sustavu. Klub je dužan uplatiti kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ u roku od osam dana od dana objave.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 2. KOLA

NK Sloga DS: T. Kovačević

NK S. Brezovica: J. Brođanac, D. Šuvak

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 3. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 2. KOLA

NK Orešac: D. Sitar, D. Hanzlić

NK Krčevine: M. Čulina, K. Ozeucki

NK Slatina: D. Bogati,D. Obrovac

NK Kozice: M. Ljubas, D. Tomić

NK Vaška: N. Gvojić

NK Meljani: M. Peretin

NK Grabić: Ž. Vuk, D. Ostojić

NK Slavonac: D. Ponjević, A. Horvat

Isključeni igrači:

NK Grabić: Jadranko Tušek 4514

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Grabić: Igrač Jadranko Tušek (4514) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 09.09. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 3. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC ŽNL – VPŽ –KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 2. KOLA

NK Suhopolje: M. Fištrović

NK Slatina: J. Beneš, T. Čisar

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 17. KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE

NK Mladost Miljevci: Na temelju članka 71. DP HNS kažnjava se klub novčanim iznosom u iznosu od 500,00 kuna zbog neopravdanog odustajanja od stalnog natjecanja. Klub je dužan u roku od tri dana od dana objave dostaviti dopunsko izvješće o neodigravanju utakmice.

 

DISCIPLINSKI SUDAC ŽNL – VPŽ – KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 1. Kolo

NK Graničar Bušetina: D. Matuzalem

NK Pitomača: K. Jakupec, K. Bajser

NK Ćeralije: K. Djordjević

NK Papuk: F. Lončarević, M. Marinić

NK Sloga Z: M. Filipović

NK Mladost 1930: K. Štefanek, A. Alilović

NK Mladost ?: D. Njegač, M. Dorčak

NK Slavonija: Tin Vencl, I. Žagar

NK Voćin: D. Jozić, I. Lenčić

Isključeni igrači:

NK Munja: Josip Vida 6083

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Munja: Igrač Josip Vida (6083) kažnjava se na temelju članka 50. DP HNS zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 09.09. 2019.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA 23 . KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC ŽNL – VPŽ - KATEGORIJA SENIORI-KUP

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 3. KOLA

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 3. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Dinamo Kapela Dvor: Na temelju članka 65.,66., 67 i 68. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kluba zbog fizičkog napada na suca utakmice u tunelu od strane gledatelja (igrača) te slabe organizacije utakmice št je za posljedicu imalo prekida utakmice . Klub je dužan uplatiti kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ u roku od osam dana od dana objave.

NK Suhopolje: Na temelju članka 58. DP HNS kažnjava se igrači Stipo Iličić zabranom igranja na rok od devet (9) mjeseci zbog napada na službenu osobu (pomoćnog suca) i fizičkog napada i nasrtaja na istog u tunelu gdje dolazi do prekida utakmice zbog nemogućih uvjeta za igranje. Kazna započinje teći 05.09.2019. godine.

 

Na temelju članka 139. ,a u svezi s člankom 95. DP HNS disciplinski sudac donosi opomenu pred odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Omladinac: 300,00 kuna-kazna

NK Lukač 05: 160,00 kuna-pioniri U-12

NK Borova: 300,00 kuna-kazna

NK M ladost Miljevci: 500,00 kuna kazna+500,00 kuna-kazna

NK Standard: 500,00 kuna-kazna

NK Turanovac: 300 (kazna)

NK Dinamo Kapela Dvor: 1.000,00 kuna-kazna

NK Krčevine: 300,00 kuna-kazna

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)

NK Tehničar: 150,00 (juniori-Kokorić 9 kolo 16/17)

NK Slaven Detkovac: 230,00(Lisak)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obaviještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ da od sljedećeg kola nastupa suspenzije te podliježu diciplinskom pravilniku.

 

 



Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.