ODLUKA O PREREGISTRACIJI IGRAČA

Novosti   |   13.12.2017.

Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača, temeljem čl. 79. Pravilnika o statusu igrača i registracijama, dana 24.10.2017.godine donijela je   

O D L U K U

o načinu preregistracije i stjecanja prava nastupa igrača/ica na javnim utakmicama  

1. U 2018. godini preregistraciju svih igrača/ica (dalje: igrača) obvezno će obaviti svi županijski nogometni savezi (ŽNS) i nogometna središta (NS) ovlaštena za registraciju igrača i klubova. Preregistracija se obavlja putem elektronskog sustava „Comet“, a sukladno članku 15.Pravilnika o statusu igrača i registracijama. Preregistracija koja se ne obavi u putem sustava „Comet“ ništavna je.  

2. Preregistracija igrača obavljat će se u dva razdoblja:  

a) za igrače klubova Prve i Druge HNL, Prve HNLŽ i Prve HMNL u razdoblju od 18. 01. (četvrtak)   do 15. 02. 2018. (četvrtak). 

  b) za igrače Treće HNL, Četvrte nogometne lige, Druge HNLŽ, Druge HMNL u razdoblju od 18. 01. (četvrtak) do 28. 02. 2018. (srijeda).  

c) za igrače klubova županijskog stupnja natjecanja (nogometaši, nogometašice, malonogometaši, veterani), razdoblje preregistracije će utvrditi izvršni obori nadležnog ŽNS‐a, s tim da se preregistracija treba obaviti u razdoblju od 18. 01. (četvrtak) do 28. 02. 2018. (srijeda).   Odluku o razdoblju preregistracije ŽNS‐i objavljuju u svojim službenim glasilima i glasilima NS‐a.  

3. Obvezi preregistracije podliježu svi igrači koji su registrirani zaključno s posljednjim danom koji prethodi prvom danu preregistracije, i to:  

a) igrači profesionalci  

b) ustupljeni igrači u matičnom klubu i klubu u kojem je igrač ustupljen  

c) igrači amateri ‐ samo igrači koje klub želi preregistrirati.  

4. Preregistracije se ne obavlja za igrače koji se redovno registriraju u vrijeme trajanja preregistracije, s tim što za te registracije, vrijede odredbe ove Odluke vezane za obrasce za registraciju, uključujući i nove športske iskaznice i fotografije.  

5. Svi igrači iz točke 3/c ove Odluke koje klub do posljednjeg dana utvrđenog za preregistraciju ne preregistrira, automatski prestaju biti registrirani članovi kluba, te se mogu registrirati za bilo koji klub po odredbama članka 36/1. u vezi s člankom 79. Pravilnika o statusu igrača i registracijama, s tim da su obvezni u prijavi za registraciju, u rubrici „dosadašnji član“ upisati ime kluba u kojem su bili registrirani do preregistracije, a u rubrici „napomena“ upisati „nije preregistriran“. Ukoliko igrač nakon što nije preregistriran mijenja područje ŽNS‐a, obvezan je izvaditi brisovnicu.   Ako kub nakon isteka roka za preregistraciju ne preregistrira igrača iz točke 3/a ove Odluke (igrači s ugovorom), nadležno tijelo za registraciju upozorit će klub da je obvezan obaviti preregistraciju.   Ukoliko klub to ne učini, nadležno tijelo za preregistraciju objavit će preregistraciju takvog igrača i podnijeti disciplinsku prijavu protiv kluba.   Nadležno tijelo za registraciju ovlašteno je rješavati slučajeve iz točke 3/b u produženom roku, koji ne može biti duži od osam dana od zadnjeg dana određenog za preregistraciju.  

 6. Nakon isteka roka za preregistraciju igrača, za klub mogu nastupati samo igrači koji su preregistrirani po odredbama ove Odluke, kao i igrači koji su redovno registrirani tijekom razdoblja preregistracije i čije su registracije objavljene u službenom glasilu nadležnog ŽNS i HNS‐ a. Protiv kluba za kojeg nastupi igrač koji nije preregistriran i/ili nije objavljena njegova preregistracija, provest će se disciplinski postupak i primijeniti će se natjecateljske sankcije sukladno Pravilniku o nogometnim natjecanjima.  

7. U svrhu obavljanja preregistracije, svaki klub obvezan je dostaviti tijelu nadležnom za registracije sljedeću dokumentaciju:  

a) popis registriranih igrača koje želi preregistrirati, ispisan iz COMET sustava, u dva primjerka (jedan primjerak ostaje tijelu nadležnom za registracije, a drugi se poslije ovjere vraća klubu), koji će sadržavati sljedeće podatke:   ‐ prezime i ime igrača,   ‐ datum i mjesto rođenja,   ‐ broj dosadašnje registracije,   ‐ članak po kojem je igrač registriran (dosadašnji članak),   ‐ osobni identifikacijski broj (OIB)   Popis u ime kluba potpisuje osoba, ovlaštena zastupati klub.  

b) dosadašnju športsku iskaznicu,  

c) prijavu za (pre)registraciju ispisanu iz COMET sustava potpisanu i ovjerenu od strane igrača i kluba koji igrača prijavljuje za preregistraciju, u dva primjerka (jedan primjerak ostaje tijelu nadležnom za registracije, a drugi se poslije ovjere vraća klubu)   Novu športsku iskaznicu ispisanu iz COMET sustava s fotografijom igrača, u novom formatu osobne iskaznice, izdaje i ovjerava nadležni ŽNS ili NS. Na predviđenom mjestu igrač je obvezan svojeručno se potpisati.   Fotografija treba biti u elektronskom obliku ubačena u COMET sustav od strane kluba, a za klubove koji nemaju pristup COMET sustavu ili nemaju tehničke mogućnosti za unos fotografije, isto će obaviti nadležni ŽNS ili NS, temeljem fotografije igrača dostavljene u elektronskom obliku. Fotografija treba biti jasna, ne starija od tri mjeseca, a igrač treba biti snimljen u dresu, s lica i gologlav. Materijali za preregistraciju iz članka 7/a i 7/c ove Odluke, trebaju biti ispisani iz COMET sustava i ovjereni od strane kluba, a za klubove koji nemaju pristup COMET sustavu ili nemaju tehničke mogućnosti za ispis istih, predviđene radnje će obaviti nadležni ŽNS ili NS.   Pisane upute klubovima i ŽNS‐ima/NS‐ima za provedbu postupka preregistracije, biti će dostupne u COMET sustavu te na web stranici HNS‐a www.hns‐cff.hr.  

8. Klubovi su obvezni platiti pristojbu za preregistraciju koja se određuje u visini troškova za provođenje preregistracije, a koju utvrđuje izvršni odbor ŽNS‐a. Brisovnica za ne preregistrirane igrače se izdaje uz pristojbu čija je visina ranije utvrđena.  

9. Nakon zaprimanja predmeta preregistracije igrača, tijelo nadležno za registracije na sjednici:  

a) pregledava materijal i uspoređuje dostavljene podatke sa svojim podacima, posebno obraćajući pozornost na točno unošenje podatka o pravu nastupa igrača,  

b) odlučuje da se ispravni predmeti preregistriraju, a nepotpuni ili neispravni odbiju i vrate klubu.   Sve odluke o izvršenoj preregistraciji ili odbijanju preregistracije, obvezno se zapisnički utvrđuju.   Odluke o odbijanju provođenja preregistracije dostavljaju se klubovima s pisanim obrazloženjem ili objavom u službenom glasilu nadležnog ŽNS/NS.   5 U postupku preregistracije igrač zadržava registracijski broj unutar ŽNS/NS koji je imao prije preregistracije.

10. Odluke o obavljenim preregistracijama objavljuju se u službenim glasilima ŽNS/NS, a za igrače klubova Prve, Druge i Treće HNL, Prve HNLŽ i Prve HMNL, te ustupljenih igrača iz klubova navedenih liga, objavljuju se i u Glasniku HNS.   Preregistracije se moraju objaviti najkasnije:  

a) za igrače klubova iz točke 2/a ove Odluke do 21.02.2018.  

b) za igrače klubova iz točke 2/b i 2/c ove Odluke do 07.03.2018.  

11. Klub ima pravo žalbe na neobavljenu preregistraciju u roku od osam dana od dana prijema ili objave odluke. Žalba se podnosi žalbenom tijelu nadležnog ŽNS‐a.  

12. Tijelo ŽNS/NS nadležno za registraciju odgovorno je za vođenje evidencije registriranih igrača u elektronskom sustavu „Comet“, kao i za ispravnost podataka koji se vode u evidenciji.  

13. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS‐a. 

  Broj:  

Predsjednik komisije za   ovjeru registracija HNS‐a  

Zagreb, 24.10.2017.

Robert UROIĆ s.r.Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.